BETA

לונדון את קירשנבאום 28.07.08

צ'יקו מנשה על קריאתו של שגריר סוריה בארה"ב לעשות שלום עם ישראל • ניצן הורוביץ על הפיגועים הקשים שהיכו באיסטנבול