BETA

לונדון את קירשנבאום 21.7.08

ברוך קרא על הסתירות הנוספות בעדותו של משה טלנסקי ביום הרביעי לחקירה הנגדית • השר שאול מופז על המו"מ לשחרור גלעד שליט ועל הפריימריס בקדימה • ניצן הורוביץ מספר על יוזמות יצירתיות לפיתוח אנרגיה חלופית