BETA

לונדון את קירשנבאום 20.7.08

ברוך קרא על השתלשלות האירועים בחקירת הנגד של עד המפתח בפרשת המעטפות, משה טלנסקי • ראש המוסד לשעבר, אפרים הלוי, וקונסול ישראל לשעבר, אלון פנקס על השינוי המפתיע במדיניות ארה"ב כלפי איראן • והפינות של צבי יחזקאלי וניצן הורוביץ