BETA

לונדון את קירשנבאום 22.05.08

פרידה מפרופ' יחזקאל שושני מומחה ישראלי לפילים שנהרג בפיגוע באדיס אבבה • רביב דרוקר על הצהרת ראש הממשלה כי ישראל תנהל מו"מ עם סוריה והפלסטינים במקביל • צבי יחזקאלי על התגובות בעולם הערבי להודעה על פתיחת המו"מ בין ישראל לסוריה

(54:29 דק')