BETA

לונדון את קירשנבאום 19.05.08

ברוך קרא מעדכן על התנהלות הדיון בבג"צ בדרישתו של ראש הממשלה לבטל את מתן העדות המוקדמת של משה טלנסקי • צ'יקו מנשה על התקדמות המגעים לרגיעה ושחרור גלעד שליט • שלי יחימוביץ' על גאידמק והפוליטיקה • וכיצד זוכרת סין את הרוגי האסון

(53:36 דקות)