BETA

לונדון את קירשנאום שידור מיוחד מורשה

אינטלקטואלים פולנים קוראים ליהודים לשוב לפולין, בטענה שפולין לעולם לא תוכל "לחזור לעצמה" מבלי שתשקם את הקהילה היהודית שהתקיימה בה. לונדון וקירשנבאום יצאו לוורשה כדי לבדוק מה עומד מאחורי קריאה זו

(1:24 שעות)