BETA

לונדון את קירשנבאום 7.4.08

ברוך קרא על הדיון הקרוב בעסקת הטיעון של קצב • שלי יחימוביץ על ההחלטה להכיר בתשלום על טיפול בילדים למס • פרופ' תמר הרמן ושולמית אלוני על תרומתה של תנועת "שלום עכשיו" במלאות לה 30 • פוליגמיה בארה"ב • ומה יקרה אם ייסוג הצבא האמריקני מעירק?

(54 דקות)