BETA

28.08.2018

11:33

נושאים חמים

התלמידים שיחלו את שנת הלימודים במסגרות לא שגרתיות

לימודים בבית עם הסבא והסבתא, פתיחת יום הלימודים בעבודה בשדה ועד בי"ס דמוקרטי שבו לתלמידים יש השפעה כמו למורים - בוקר אור 28.08.18