גלולה לכל ילדה

סערה בקהילה: חטיבת ביניים בארה"ב החליטה לחלק אמצעי מניעה לבני נוער מבלי שיצטרכו לדווח זאת להוריהם