בן או בת?

כיצד יוכלו הורים בישראל לבחור את מין התינוק שלהם? מי קובע את הנהלים בעניין? ועד כמה פופולארית הסלקציה?

כיצד יוכל להתגשם חלומה של אם לארבעה בנים, לצרור שערותיה של פעוטה בקוקיות ורדרדות? האם יוכל 'אבו-אל-בנאת' לממש את צפונת לבו ולהיות אב לבן זכר? האם ניתן בישראל של שנת 2008 לזכות בהריון שמין העובר בו ידוע מראש? מהן הנסיבות המקלות? מי זה שמתערב וקובע את הסדר? מיהו זה שמבקש לבחור את מין צאצאיו, ועד כמה מקובלת התופעה בחברה הישראלית?

מין מתוכנת

טכנולוגיה המאפשרת אבחון טרום השרשתי, המכונה PGD, מאפשרת להרות עובר שמינו ידוע. קביעת מין העובר בדרך זו, מקובלת במדינת ישראל, כמו גם במספר מדינות בעולם, עבור מקרים בהם יש לשלול מחלות שקשורות לכרומוזומי המין. סוגיית קביעת מין העובר, שלא למטרות רפואיות, הינה מורכבת ושנויה במחלוקת. ועדה ארצית, שמונתה בשנת 2005, על ידי מנכ"ל משרד הבריאות, דנה בכל אותן בקשות לברירת מין הילוד באבחון גנטי טרום השרשתי ובמקרים חריגים אף מאשרת את ההליך.

זן נדיר

על פי תקנות הוועדה, הרשאים להציג פניית בקשה הם בני זוג נשואים כחוק, בני זוג הידועים בציבור כנשואים או אישה פנויה. לאחר המצאת אישורים מתאימים, דנה הוועדה, בדלתיים סגורות, בשאלה האם להתיר הליך ברירת מין הילוד. מספר תנאים הוחלטו כהכרחיים לשם אישור הוועדה: על חברי הוועדה להשתכנע, כי אם לא יבוצע הליך הברירה, קיים סיכון ממשי וניכר לפגיעה מהותית ומשמעותית בבריאות הנפשית של אחד ההורים, או הילד העתיד להיוולד. למבקשים יש לפחות ארבעה ילדים משותפים מאותו מין, ההורים המיועדים נתנו הסכמתם בכתב לביצוע ההליך והם מיודעים כי במידה והעוברים התקינים שנוצרו אינם בני המין המבוקש, לא יינתן אישור להפריה נוספת בטרם נעשה שימוש בכל העוברים התקינים. לבסוף, על הוועדה להשתכנע כי קיימת הצדקה רבת משקל לבחירת מין היילוד בכל מקרה נדון.

דרישה פופולארית

דו"חות הפעילות של הוועדה, שנמסרו על ידי הגב' טובה ברקת, מרכזת הועדה במשרד הבריאות, מעידים כי חלה ירידה בכמות הבקשות. בין השנים 2005- 2006, או אז החלה הוועדה את פעילותה, התקבלו 124 פניות לוועדה, בעוד שבין השנים 2006 -2007 התקבלו 73 פניות בלבד. מרבית הנשים שהגישו את הבקשות היו מעל גיל 35 ולכל היותר בנות 44. ישנו רוב יהודי ברור להגשת הבקשות לוועדה, 135 פניות מהמגזר היהודי, לעומת 62 פניות מהמגזר הערבי. באשר למין הילוד המבוקש בפנייה, מתוך 197 פניות סך הכול, 152 פניות הן בבקשה לבן זכר. נדמה כי נתוני הילודה, העומדים על רוב נקבי, אינם מספיקים כדי להסביר את הפער הגדול בין המינים. סביר כי הסברים חברתיים, הנשענים בין השאר על מורשת אבות, הם הלוקחים חלק בהטייה.

שיטת מצליח

בדיקה מדוקדקת העלתה כי למרות דרישות הסף, 88 מתוך הפניות שהתקבלו בין השנים 2005-2006 הן של בני זוג ולהם 4 ילדים או יותר, בני אותו מין. 28 פניות באותה השנה הם של בני זוג עם פחות מ- 4 ילדים, ובודדות היו הפניות של זוגות ללא ילדים או עם ילדים לא משותפים (מנישואים קודמים). בקשות שאינן עומדות בקריטריונים בסיסיים, נדחות על הסף, אחרות מופנות להערכה פסיכולוגית. סך הכול אישרה הוועדה 13 פניות ודחתה 75. 109 פניות נמצאות בהליך השלמת מסמכים.

בחירת מין הילוד היא סוגיה אתית מורכבת למדי, המוכרעת ברוב קולות של בני אנוש, שעמדותיהם, השקפת עולמם ואמונותיהם האישיות, מתערבות בכל החלטה שנידונה. יתר על כן, עמימות הסעיפים מותירה אותם פרוצים לפרשנויות רבות. הסוגיה טרם הוכרעה מבחינה חוקית ונדמה כי יש לכך מקום וצורך בחברה, שהמשפחתיות בעיניה היא ערך נעלה ושהופכת צרכנית ממשית של טכנולוגיות מתקדמות.

כיצד ניתן לנבא את מין העובר?