פנג שווי בגישה לבית

שביל מתפתל, עם פנסים וצמחים משני צידי הדרך יעזרו לצ'י להגיע נכון אל הבית