BETA

14.08.2018

12:35

הלם: מחקר ענק מצא שהכולסטרול ה"רע" לא מסוכן לנו

אם עד היום שמרתם על התזונה רק בשביל לא להאכיל את הכולסטרול שלכם, כדאי שתתמקדו דווקא בהורדת רמות הסוכר ותפסיקו לפחד ממה שלא בהכרח מזיק לכם. ד"ר דני קרת עם ההסבר

מחקר ענק בדק 37,000 חולי דיאליזה כדי לראות איך הכולסטרול הרע משפיע על גופם. מצאו שלאלו שה-LDL (הכולסטרול שנחשב לכולסטרול הרע) שבגופם היה גבוה יותר, כך התמותה פחתה. ד"ר דני קרת מסביר שעל פי המחקר ניתן להסיק שכשה-LDL גבוה יותר, הוא דווקא 'הציל' את חולי הדיאליזה ממחלות זיהומיות. קרת מוסיף ששינוי תזונתי לא בהכרח יעזור להוריד את הכולסטרול, כי מדובר ברוב בדבר גנטי, ובמקום להילחץ מהכולסטרול, כדאי שתילחצו מרמות הסוכר הגבוהות כי הסוכר הוא הסיגריות של הדור הזה.