BETA

15.12.2011

23:50

עודכן:

למה משחקי הילדים הרבה יותר יקרים בארץ?

יוקר המחיה, גם בתחום הצעצועים: נגה ניר נאמן ביצעה השוואה בין רשתות הצעצועים השונות בארץ ובדקה כמה עולים אותם הצעצועים בחו"ל. פערי המחירים ידהימו אתכם