המין כן קובע

מעתה תינתן אפשרות להורים לארבעה ילדים מאותו מין, לבחור את מין היילוד בלידה החמישית. פרופ' איתן פרידמן מדבר על הדילמות המוסריות שבעניין

(7:20 דק')