BETA

30.07.2018

12:56

 בית יורוקום
בית יורוקום,
צילום גוגל סטריט ויו

העסקה חוזרת: קנדה ישראל תרכוש את בית יורוקום ב-66 מיליון שקל

בוטלה זכות הסירוב של שותפי יורוקום בבניין - לאחר שהגיעו לחתימה ללא מימון • קנדה ישראל תרכוש 57% מהבניין שעליו ניתן להקים בניין משרדים בן 60 קומות

עסקת רכישת בית יורוקום ברמת גן שוב חוזרת לפתחה של חברת קנדה ישראל שבשליטת ברק רוזן ואסי טוכמאייר. החברה דיווחה היום (ב') לבורסה כי היא תרכוש 57% מהבניין שבמתחם הבורסה ברמת גן בתמורה ל-66 מיליון שקל בתוספת מע"מ. 


העסקה דווחה לראשונה ב-18 ביוני בין קנדה ישראל לחברת יורוקום שנמצאת בפירוק, אך השותפים של יורוקום בבניין מימשו את זכות הסירוב שלהם והודיעו כי ירכשו את חלקה של יורוקום בבניין, והעסקה הושהתה. בשבוע שעבר המנהלים המיוחדים של יורוקום שמטפלים במכירת נכסי החברה במסגרת הפירוק אמורים היו לחתום עם השותפים על רכישת הבניין, אבל השותפים הגיעו לפגישה מבלי שהציגו אמצעי מימון, ולכן בוטלה זכות הסירוב שלהם והעסקה חזרה לקנדה ישראל. 


כך, קנדה תרכוש את הזכויות בבניין בשטח של 2,056 מ"ר ברחוב דב פרידמן מס' 2-4 ברמת גן, במצבו As-is, כלומר יומחו לחברה כל הזכויות וההתחייבויות של יורוקום ושותפיה בבניין. 

 

החברה מתכננת להשאיר בידיה את השטח כנכס מניב ולהקים בקרקע פרויקט למשרדים ומסחר בהיקף התואם לתב"ע, או לחילופין לבנות ולשווק יחידות קרקע נפרדות. הבניין הקיים ששימש את הנהלת חברת יורוקום בראשות שאול אלוביץ' הוא בן 4 קומות על 2 דונם, ועליו ניתן לבנות בניין משרדים בגובה 60 קומות. על פי תב"ע רג/1308, זכויות הבנייה הינן 18,700 מ"ר לתעסוקה, 500 מ"ר לצרכי ציבור,7,350 מ"ר שטחי שירות עיליים, 10,135 מ"ר שטחי שירות תת קרקעיים. 


קנדה ישראל מתכננת לממן את הרכישה ע"י מימון בנקאי או צירוף שותפים, או מההון העצמי שלה. הרכישה תתבצע בשלבים: 16 מיליון שקל בתוספת מע"מ יועברו במועד החתימה על ההסכם לבנק כנגד קבלת מסמכים חתומים לרישום הערת אזהרה לטובת קנדה ישראל על זכויותיה בבניין; במועד הסגירה ב-7 בנובמבר תשולם יתרת התמורה בסך של 50 מיליון שקל בתוספת מע"מ כנגד מסירת החזקה בבניין; בתום 45 ימים ממועד הסגירה תיערך התחשבנות בין הצדדים בגין תשלומים ששולמו ליורוקום על ידי השוכרים בגין התקופה שלאחר מועד הסגירה ובגין הוצאות ששולמו על ידי יורוקום בתקופה זו, והתשלומים יתבצעו בתוך 7 ימים.

 

 ברק רוזן ואסי טוכמאייר

ברק רוזן ואסי טוכמאייר (יחצ)