BETA

30.07.2018

10:55

 התחדשות עירונית
התחדשות עירונית,
צילום עיריית חולון

הרשות להתחדשות עירונית העבירה 17 מיליון שקל לחמש ערים בישראל

הכספים נועדו לתכנונם של שישה מתחמי פינוי-בינוי חדשים ולהוספת 7,557 יחידות דיור ל-3,118 יחידות דיור קיימות

הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית בראשות חיים אביטן, שהוקמה לפני כשנה כדי לעודד את ההתחדשות העירונית בישראל, מדווחת היום על השקעה של כ-17 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2018, בחמש ערים ברחבי הארץ שמשרד הבינוי והשיכון זיהה כבעלות פוטנציאל גבוה להתחדשות עירונית. 


לפי הודעת הרשות, הכספים נועדו למימון תהליכים חברתיים, וכן לתכנונם של שישה מתחמי פינוי-בינוי חדשים בערים לוד, יהוד-מונוסון, ירושלים, גבעת שמואל, ונס ציונה. הכסף יסייע להוספת 7,557 יחידות דיור ל-3,118 יחידות הדיור הקיימות במתחמים אלה, וכן שטחי מסחר ותעסוקה. הרשות מוסרת כי במחצית השנייה של 2018 היא צפויה להשקיע במתחמים נוספים ברחבי הארץ.


כך, העיר לוד זכתה לתקציב כולל של כ-6.5 מיליון שקל עבור שני מתחמים. התקציב יושקע ב-5,285 יחידות דיור וכן במשרדים ובשטחי מסחר במתחם כיכר קומנדו ובמתחם העיר העתיקה. יחידות דיור אלה יחליפו את 1,297 יחידות הדיור הקיימות בשני המתחמים. התכנית למתחם העיר העתיקה מקודמת בימים אלה בהליך מואץ בוותמ"ל.


ליהוד-מונוסון הועבר תקציב של כ-3 מיליון שקל עבור פרויקט פינוי בינוי נרחב במתחם מוהליבר. ל-336 יחידות הדיור הקיימות במתחם ואשר ייבנו מחדש, יתווספו 996 יחידות דיור חדשות. גם תכנית זו מקודמת בוותמ"ל.


בירושלים הושקעו מעל 3 מיליון שקל במתחם "הנורית" - מתחם צפוף ביותר בו קיימות כיום 662 יחידות דיור, שישולשו לכדי 1,971 יח"ד בעזרתה של קרקע משלימה אשר תוקצה עבור הפרויקט. 


לעיר גבעת שמואל, אשר חיכתה זמן רב להתחדשות עירונית במתחם גיורא, הוקצו כ-2.5 מיליון שקל שיאפשרו תוספת של 948 דירות ל-552 היחידות הקיימות, וכן משרדים ושטחי מסחר נרחבים. התכנית למתחם גיורא מסתמכת אף היא על קרקע משלימה, בשל צפיפות קיימת גבוהה, ומקודמת בוותמ"ל.


בנס ציונה הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית תקצבה כ-2 מיליון שקל עבור מתחם נחמיה במטרה להגדיל את מספר יחידות הדיור ל-587 במקום 271 היחידות הקיימות. מתחם זה אף הוא מסתמך על הקצאת קרקע משלימה. 


לדברי יו"ר הרשות חיים אביטן, "ההשקעה תביא להגעתה של אוכלוסייה חדשה ומגוונת למתחמים הישנים בערים השונות וכך נצמצם פערים חברתיים וסביבתיים בין השכונות החדשות והוותיקות בערים, ונאפשר את התפתחותן של ערים מודרניות, נוחות ובטוחות יותר בכל רחבי הארץ".