BETA

29.07.2018

21:34

 מנכל אלקטרה נדלן גיל רושינק
מנכל אלקטרה נדלן גיל רושינק ,
צילום אורן קהן

אלקטרה נדל"ן מוכרת עוד נכס בארה"ב - והפעם בהפסד

מוכרת בניין משרדים בקליבלנד תמורת כ-675 מיליון שקל - ותרשום בגין המכירה הפסד של כ-26 מיליון שקל

לאחר המימוש הענק בצפון קרולינה שהניב לה רווח, חברת אלקטרה נדל"ן מוכרת נכס נוסף בארה"ב והפעם בהפסד. מדובר בבניין משרדים בקליבלנד שכתוצאה ממכירתו אלקטרה נדל"ן תרשום הפסד של כ-26 מיליון שקל (7.8 מיליון דולר), בעיקר בשל השלכות המסים על ההכנסה. ההפסד יירשם בדוחות הרבעון השני של 2018. 


אלקטרה נדל"ן, בניהולו של גיל רושינק, מדווחת כי תאגיד זר שבבעלותה המחזיק בכ-44.4% מהזכויות בבניין בקליבלנד ארה"ב, מכר את חלקו תמורת 186 מיליון דולר (כ-675 מיליון שקל). הנכס משתרע על שטח של 117,674 מ"ר. אלקטרה רכשה את חלקה בבניין (כ-45%) ב-2005 תמורת כ-293 מיליון שקל דאז.


תזרים המזומנים החופשי אשר ינבע לחברה של אלקטרה כתוצאה ממכירת הנכס, בניכוי ההלוואה הבנקאית שנתקבלה למימון רכישתו ותשלום העלויות הכרוכות בביצוע עסקת המכירה ולאחר תשלום מסים, מסתכם בכ-89 מיליון שקל (כ-24.5 מיליון דולר). השלמת העסקה בכפוף להתקיימות כל התנאים המתלים צפויה ברבעון השלישי.


כזכור, רק בשבוע שעבר אלקטה דיווחה כי השלימה מכירת 11 מקבצי דיור בצפון קרולינה, ארה"ב, תמורת כ-1.6 מיליארד שקל, כשמתוכם החברה תרשום רווח לאחר מס בסך של כ-3.4 מיליון דולר (כ-12 מיליון שקל), אז העסקה של היום מחקה את כל הרווח של העסקה הקודמת ואף יותר.