BETA

23.07.2018

15:20

 בנק ישראל
בנק ישראל,
משרד האוצר

האם בנק ישראל מצטרף לשר האוצר כחלון נגד הקבלנים?

הבנק יצא בביקורת מרומזת נגד הקבלנים שמסתירים לכאורה את נתוני מלאי הדירות החדשות הלא מכורות שהם מחזיקים בידיהם, שמפריע לדבריו לנתח את הסיבה לירידה בהתחלות הבנייה

האם בנק ישראל מצטרף לעמדת האוצר נגד הקבלנים בכל הנוגע למלאי הדירות שנותרו בידיהם למכירה? חברי הוועדה המוניטרית ציינו בישיבת הריבית האחרונה שהתקיימה ב-8-9 ביולי, כי "קיים קושי להבין את התמונה הנוגעת להיצע הדירות החדשות, שכן אין נתונים עדכניים על מלאי הדירות החדשות הלא מכורות והדבר מקשה על הניתוח של הסיבות לבלימה בהתחלות הבנייה". זו ביקורת מרוזמת נגד הקבלנים שלכאורה מסתירים את הנתונים מהמדינה. 


מחירי הדיור ושוק הדיור בכלל הם בין הגורמים שמשפיעים על בנק ישראל בבואו לקבוע את הריבית הבסיסית במשק. בסקירה שפורסמה בשנה שעברה הבנק הודה לראשונה שהריבית האפסית שנהוגה בישראל כבר מספר שנים היא בין הסיבות שהובילו לזינוק במחירי הדירות בישראל באותה תקופה. כשהריבית בשיעור של 0% המשקיעים מפנים את הכסף הפנוי לנדל"ן - מה שהגדיל את הביקושים ובהתאם גם את המחירים.


עוד ציינו בבנק ישראל, כי "מסתמנת האצה בקצב העלייה של שכר הדירה, שכן הירידה בהיצע היחסי של שירותי דיור יוצרת לחץ על מחירים אלו". לדבריהם, "הנתונים בשוק הנדל"ן הישראלי מצביעים על ירידת מחירים, שהתמתנה בחודשיים האחרונים, על רקע הגידול שחל בהיצע בשנים האחרונות". חברי הוועדה אמרו שההשקעה בבנייה למגורים ירדה ככל הנראה בתגובה להתמתנות הביקוש. בישיבה הוועדה החליטה להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.1%.

 

כחלון נגד הקבלנים


באשר להתחלות הבנייה, אלה ירדו מתחילת השנה וכן בסיכום 2017. ברבעון הראשון של 2018 התחלות הבנייה ירדו ב-15% לעומת הרבעון שלפניו והסתכמו ב-9,290 דירות בלבד. ב-12 החודשים האחרונים התחלות הבנייה הסתכמו ב-43,350 דירות, ירידה של 22% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בסיכום 2017 נרשמה ירידה של 14% בהתחלות ל-46,300 דירות, לעומת 53,900 דירות שבנייתן החלה בשנת 2016.


נתונים אלה מרגיזים מאוד את שר האוצר משה כחלון, והוא פתח בתקופה האחרונה במתקפה חריפה נגד הקבלנים, בטענה כי הם "יושבים" על דירות כדי שלא להוריד מחירים, ו"יושבים" על קרקעות ולא בונים במתכוון. גם רגולטור אחר, יו"ר רמ"י עדיאל שמרון, יצא באחרונה בהתקפה נגד הקבלנים. 


בתוכנית האסטרטגית שאישרה הממשלה, "שר הדיור" כחלון הציב יעד לבנייה של לפחות 65 אלף דירות בכל שנה עד 2040, כדי לעמוד ביעד השאפתני של בניית 1.5 מיליון יחידות דיור תוך 24 שנים, ותכנון של 2.6 מיליון דירות חדשות. זה מסביר את הכעס שלו על הקבלנים, אבל מצידם הם טוענים שהרגולטורים מסיתים נגדם, שכחלון מנהל מסע תעמולה פוליטי על גבם, ושהוא מציג אותם כאויבי העם שלא לצורך. 


נכון שבנק ישראל עדיין לא הצטרף למתקפה נגד הקבלנים, אבל הנימה בהצהרה הנוכחית של חברי הוועדה מרמזת כי גם לבנק המרכזי מפריע חוסר העדכון באשר למלאי הדירות החדשות שנותרו למכירה. לפי נתוני הלמ"ס לחודש מאי, מספר הדירות החדשות שנותרו למכירה אצל הקבלנים עמד על כ-24,010 דירות, כ-40 דירות פחות מאלה שנותרו בידיהם בסוף אפריל 2018. מספר חודשי ההיצע של הדירות עמד על 16.3 חודשים, לעומת 14.6 באפריל, 14.2 במרץ ו-13.7 בפברואר.