BETA

16.07.2018

13:02

הדמיה מתחם ההסתדרות בגבעתיים
הדמיה מתחם ההסתדרות בגבעתיים,
אדריכלים רותי הרשקוביץ ואמנון בר אור

2,700 דירות: אושר סופית פינוי-בינוי במתחם ההסתדרות בגבעתיים

מדובר בפרויקט ההתחדשות העירונית הגדול ביותר שאור עד כה בישראל • 914 דירות יפונו ובמקומן ייבנו 18 מגדלי מגורים בני 35-25 קומות, מבני ציבור ושטחים פתוחים

פרויקט הפינוי-בינוי במתחם ההסתדרות בגבעתיים, תוכנית ההתחדשות העירונית הגדולה שהיתה בישראל, קיבלה אישור למתן תוקף ולמעשה אושרה סופית. על האישור חתמה יו"ר ועדת התכנון המחוזית של מחוז תל אביב דניאלה פוסק, לאחר שהתוכנית קיבלה בדצמבר האחרון את אישור הוועדה המחוזית.


במסגרת התוכנית ייהרסו ויפונו כ-914 דירות קיימות ב-40 מבני שיכון טוריים בני 4-2 קומות, ובמקומן ייבנו כ-2,700 דירות חדשות ב-18 מגדלי מגורים בני 35-25 קומות. התוכנית גם כוללת מבני ציבור ושטחים פתוחים. התוכנית נערכה ע"י האדריכלים רותי הרשקוביץ ואמנון בר אור.


מתוך כלל יחידות הדיור בתוכנית, 20% יוקצו עבור דירות קטנות בשטח עד 63 מ"ר, 40% יוקצו עבור דירות של 100 מ"ר, ושטח יתרת הדירות יקבע על ידי הקבלנים שיבנו. המתחם כולו תוכנן כיחידה אחת אך הוא מורכב מ-11 מתחמים קטנים שיבוצעו באופן נפרד ע"י יזמים אשר כבר נמצאים בהתקשרויות מקדמיות עם דיירי המתחם. 

 

 מתחם ההסתדרות גבעתיים

מתחם ההסתדרות גבעתיים (יחצ)

 


שטח התוכנית הינו כ-100 דונם והיא ממוקמת במתחם שבין דרך אלוף שדה בדרום גבעתיים, לרחוב המאבק במערב. היא גובלת עם תוכנית מתחם כורזין שאושרה לאחרונה לבנייה לתעסוקה ומסחר.


התוכנית מאפשרת להסב חלק ממבני השיכונים למבני ציבור, וזאת לשמור על האופי הייחודי של גבעתיים. מבנים אלה יהיו במרכז המתחם וישמשו בין היתר עבור גני ילדים, מעונות יום ומתנ"סים, דיור מוגן ומעונות סטודנטים. בקומות התחתונות של מבני המגורים, הפונים לרחוב ההסתדרות, יוקצו שטחי ציבור שיסייעו לרשות המקומית לתת מענה לצרכי ציבור שכונתיים כדוגמת גני ילדים, מעונות יום, טיפות חלב ושימושים ציבוריים נוספים. מגדלי המגורים ייבנו מסביב למתחם המרכזי.


במרכז התוכנית יוקמו מבני ציבור שישתלבו עם 15 דונם של שטחי ציבור, ויחד יהוו ריאה ירוקה בלב המתחם. כמו כן, רחוב המאבק הנמצא בחלק המערבי של התוכנית, יהפוך לשדרה עירונית ראשית המלווה בחזית מסחרית. לאורך הרחוב תינטע שדרת עצים ויוקמו שבילי אופנים לצד הרחבת מדרכות, אשר יאפשרו גישה נוחה לקווי הרכבת הקלה ולמוסדות הציבור והחינוך הממוקמים בתחום התוכנית ומחוצה לה.


המתחם ממוקם בסמיכות לשתי תחנות של הרכבת הקלה - הקו הסגול אשר יעבור לאורך דרך אלוף שדה, בסמוך לחלק הדרומי של התוכנית, והקו הצהוב של הרכבת הקלה שיעבור בסמוך לצפון התוכנית, לאורך דרך יצחק רבין. המתחם נמצא במרחק הליכה מקניון גבעתיים, פארק גבעתיים, גן רבקה ומוקדי פנאי ומסחר אחרים. 


חברת אאורה של יעקב אטרקצ'י כבר הספיקה להודיע כי היא נבחרה להקים 30% מהדירות החדשות בפרויקט - כ-724 יח"ד ב-4 מגדלי מגורים בשני מתחמים שונים. בימים אלה פועלת החברה להוצאת היתרי בנייה והיא צופה כי ניתן יהיה להתחיל בהקמת הפרויקט במהלך שנת 2020.