BETA

04.07.2018

11:01

 חגי רזניק
חגי רזניק,
מתוך הפייסבוק

מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון תוקף את רמ"י ומטה הדיור

חגי רזניק שלח מכתב זועם ליו"ר מטה דיור זאב ביילסקי ולמנהל רשות מקרקעי ישראל עדיאל שמרון - בנוגע לאי-הקצאה של דירות במכרז מחיר למשתכן לדיור הציבורי

מתקפה חריפה של מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון נגד רשות מקרקעי ישראל ומטה הדיור במשרד האוצר, בעניין הקצאת דירות לדיור הציבורי במסגרת מכרז מחיר למשתכן.


חגי רזניק שלח אתמול מכתב זועם ליו"ר מטה דיור זאב ביילסקי ולמנהל רשות מקרקעי ישראל עדיאל שמרון, תחת הכותרת "הפרה חמורה על חשבון דיירי הדיור הציבורי". רזניק מתכוון לחוברת מרכז מחיר למשתכן שפורסמה אתמול לפרויקט בבאר יעקב שבה לא הוקצו 5% מהדירות לטובת הדיור הציבורי, כפי שהיה אמור להיות בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל בינואר השנה שאושרה כהחלטת ממשלה. 


גם בתוכנית "לגור בכבוד" שהציג שר הבינוי והשיכון יואב גלנט בחודש שעבר, "להצלת הדיור הציבורי" כלשונו, הוא כלל את הסעיף הזה, שלהערכתו יניב כ-1,500 דירות בכל שנה לדיור הציבורי.


רזניק כותב במכתב כי הוא פנה לרמ"י ולמטה הדיור עוד בטרם פרסום חוברת המכרז בבקשה לקיים החלטה זו בבאר יעקב, במחנה צריפין, כמו גם במורדות ארנונה ובמכרז באור יהודה, ולדאוג שיוקצו בהם דירות לדיור הציבור כפי שהוחלט – אך לבסוף חוברת המכרז שפורסמה אתמול לא כללה אותה. מדובר במכרז רמ"י הגדול ביותר שאמור היה להקצות 5% מהדירות לדיור הציבורי.

 

"למותר לציין את החשיבות המעשית של יישום כלי זה להגדלת מלאי הדיור הציבורי שהידלדל משמעותית בעשורים האחרונים", כותב רזניק במכתב וממשיך: "אני רואה בחומרה רבה הפרה זו של החלטת הממשלה, החלטת מועצת רמ"י, ואישור הוועדה לתכנון ופיתוח. דיירי הדיור הציבורי אינם אוויר, לא נעבור לסדר היום". 


בהמשך למכתבו של רזניק, גורם בכיר במטה הדיור מסר כי המכרז יידחה ויבוצעו בו השינויים הנדרשים. "על פי מדיניות שר האוצר ובהתאם להחלטת הממשלה החליט יו"ר מטה הדיור לדחות את המכרז בבאר יעקב ולשלב בו דירות עבור זכאי הדיור הציבורי בהתאם לצרכי הישוב. מטה הדיור במשרד האוצר ימשיך לפעול לקיום החלטת הממשלה לשילוב דירות עבור זכאי הדיור הציבורי", נמסר.