BETA

04.07.2018

09:59

נדל"ן
נדל"ן,
פוטוליה

מחיר למשתכן: 700 דירות חדשות ברמת גן, רעננה ובית שאן

המדינה שיווקה קרקעות לבניית 605 דירות מוזלות ו-95 דירות לשוק החופשי • מנגד, במכרזים בדימונה וג'סר א-זרקא לא הוגשו הצעות בכלל

המדינה ממשיכה בשיווקי הקרקעות במסגרת תוכנית מחיר למשתכן. בשלושה מכרזים - ברמת גן, רעננה ובית שאן - שווקו בהצלחה קרקעות לבניית 700 יחידות דיור חדשות, 605 מהן לזכאי מחיר למשתכן ו-95 למכירה בשוק החופשי. מנגד, מכרזים בדימונה ובג'סר א-זרקא לבניית 416 ו-132 דירות בהתאמה נכשלו כשלא הוגשה בהם אף לא הצעה אחת.


בשני מתחמים ברמת גן סמוך לתל השומר זכה הקבלן רמי שבירו הנדסה ובנייה. במתחם אחד ניתן לבנות 288 דירות מחיר למשתכן ועוד 72 דירות במחיר מלא בשוק החופשי. לפי אומדן משרד האוצר, עוד בטרם התכנון המפורט, במתחם תינתן הנחה של 20% על הדירות ביחס למחיר השוק. דירה בגודל 85 מ"ר תעלה 1.574 מיליון שקל, דירה בגודל 100 מ"ר תעלה 1.818 מיליון שקל ודירה בגודל 120 מ"ר תעלה 2.145 מיליון שקל.


במתחם שני ניתן לבנות 81 דירות מחיר למשתכן ועוד 9 דירות בשוק החופשי. ההנחה על מחיר השוק תהיה בשיעור של 19%. דירה בגודל 85 מ"ר תעלה 1.461 מיליון שקל, דירה בגודל 100 מ"ר תעלה 1.688 מיליון שקל, ודירה בגודל 120 מ"ר תעלה 1.991 מיליון שקל.


במתחם ברעננה בשכונת נאות שדה זכה הקבלן שרגאוי ליבוביץ החזקות. במתחם ניתן לבנות 122 דירות מחיר למשתכן ועוד 14 דירות בשוק החופשי. משרד האוצר מדווח כי ההנחה במתחם זה תעמוד על 16% ממחיר השוק. דירת 95 מ"ר תעלה 1.322 מיליון שקל, דירת 100 מ"ר תעלה 1.532 מיליון שקל ודירת 120 מ"ר תעלה 1.813 מ"ר. 


בשני מתחמים בשכונת האקליפטוס בבית שאן זכו הקבלנים י.ס.ד בעמק יזמות ובניין, ורונידן חברה לבניין. במתחם אחד ניתן לבנות 54 דירות מחיר למשתכן ובמתחם השני ניתן לבנות 60 דירות מחיר למשתכן. בשני מתחמים אלו לא יהיה ניתן למכור דירות בשוק החופשי. לפי אומדן האוצר, ההנחה תהיה בשיעור של 35%-37% על מחיר השוק (!) לאחר מענק משתכן של 60 אלף שקל. מחיר דירת 85 מ"ר תעלה 363 אלף שקל, דירת 100 מ"ר תעלה 431 אלף שקל ודירת 120 מ"ר תעלה 523 אלף שקל.