BETA

28.06.2018

16:25

 נכס של אלקטרה בצפון קרולינה
נכס של אלקטרה בצפון קרולינה,
אתר החברה

אלקטרה נדל"ן מממשת מקבצי דיור בארה"ב ב-1.6 מיליארד שקל

מוכרת זכויותיה ב-11 נכסים בצפון קרוליינה הכוללים כ-3,000 יחידות דיור * הרווח לאחר מס - כ-12 מיליון שקל * התזרים החופשי מהעסקה - כ-54 מיליון שקל

חברת אלקטרה נדל"ן מקבוצת אלקטרה מוכרת זכויותיה ב-11 מקבצי דיור בצפון קרולינה, ארה"ב, הכוללים כ-3,000 יחידות דיור, תמורת כ-442 מיליון דולר (כ-1.6 מיליארד שקל). החברה רכשה את מקבצי הדיור בחודש יוני 2016 תמורת 345 מיליון דולר. השלמת העסקה צפויה להתבצע ברבעון השלישי של 2018.

 

אלקטרה נדל"ן, בניהולו של גיל רושינק, מדווחת כי הרווח המצטבר לאחר מס שנבע לחברה ולשותפיה מהשקעה זו (כולל שערוכים שנעשו בתקופת ההחזקה) עמד על כ-6.4 מיליון דולר - מתוכם תרשום החברה ברבעון השני 2018 רווח לאחר מס בסך של כ-3.4 מיליון דולר (כ-12 מיליון שקל). שיעור התשואה הפנימי (IRR) הינו כ-30%. בנוסף, העסקה תניב לאלקטרה נדל"ן תזרים חופשי של כ-14.7 מיליון דולר, כ-54 מיליון שקל (בניכוי ההלוואה הבנקאית ששימשה לרכישת הנכסים ועלויות נוספות).

 

נכון לנתוני הרבעון הראשון של השנה, אלקטרה נדל"ן מנהלת כ-20,000 יחידות דיור ב-62 מקבצי דיור בארה"ב, כאשר בחלקם השקיעה החברה ישירות, ובחלקם באמצעות קרן הנדל"ן שהקימה. החברה נכנסה לתחום בהתאם לתכנית האסטרטגית שהציגה בינואר 2016 לפיה החברה תהפוך לזרוע הנדל"ן המניב של קבוצת אלקו, תוך התמקדות בתחום מקבצי הדיוק בארה"ב, ותפעל באופן שיבטיח תזרים יציב ויאפשר יצירת ערך לבעלי המניות.

 

לדברי המנכ"ל רושינק, "זוהי עסקת המימוש המשמעותית הראשונה שלנו מאז הכניסה לתחום מקבצי הדיור בארה"ב, והיא ממחישה את הצלחתו של מודל הפעילות החדש של החברה. אנו ממשיכים לפעול לאיתור עסקאות רכישה אטרקטיביות, לרבות באמצעות קרן הנדל"ן החדשה שאנו מגייסים בימים אלה, ובמקביל בוחנים מימוש של מקבצי דיור שהושבחו מאז רכישתם".