BETA

24.06.2018

17:51

נדלן3
נדלן3 ,
פוטוליה

מינהל התכנון: הותמ"ל לא עמדה ביעדי תכנון הדירות של הממשלה

דוח הפעילות השנתי לשנת 2017: כ-127 אלף דירות תוכננו - יותר מהיעד • הותמ"ל רחוקה מלעמוד ביעדים באזורי הביקוש, בעוד שמחוץ לאזורי הביקוש כמות האישורים עולה על היעד

מינהל התכנון במשרד האוצר פירסם היום (א') את דוח הפעילות השנתי לשנת 2017, הכולל מידע ונתונים המסכמים את עבודת המינהל וגופי התכנון הכפופים לו בשנה החולפת. מהדוח עולה כי באופן כללי מינהל התכנון עמד ביעדי הממשלה, אך הוועדה המרכזית שהוקמה לשם קיצור הליכים היתה רחוקה מהיעדים. מנהלת מינהל התכנון היא דלית זילבר.

 

לפי הדוח, מינהל התכנון עמד ביעד התכנון הכללי שקבעה הממשלה שעמד על 105,000 יחידות דיור. מוסדות התכנון אישרו כ-127,000 יחידות דיור בתכניות בכל הארץ ב-2017, לעומת כ-111,000 בשנת 2016. כ-26% מיחידות הדיור אושרו במחוז תל אביב ובמחוז המרכז, וכשליש מסה"כ יחידות הדיור אושרו בותמ"ל.

 

עוד עולה מהדוח, קיצור משך הזמן לאישור תוכניות בסמכות ועדה מחוזית - 67% מהתוכניות שהייתה בהן הכרעה ב-2017 ארכו פחות מ-18 חודשים, לעומת 65% ב-2016. הוועדות המחוזיות טיפלו ב-5,486 תוכניות בשנת 2017, אך אישרו רק  1,131 מהן. עוד 3,514 תוכניותיו בתהליך והשאר נדחו או נסגרו.

 

הזמן הממוצע לאישור תוכנית בסמכות ועדה מחוזית עמד בשנת 2017 על 2.6 שנים. כן נרשם המשך מגמת ההתייעלות של המחוזות, עלייה באישור יחידות דיור, וצמצום זמן פרסום החלטות של גופי התכנון. עוד עולה מדוח מיהל התכנון כי בשנת 2017 קודמו וטופלו במוסדות התכנון הארציים והמחוזיים 5,674 תכניות, מתוכן 21% (כ-1,170) אושרו למתן תוקף.  
 

הותמ"ל לא סיפקה את הסחורה

ואם בותמ"ל עסקינן, הוועדה לתכנון מתחמים מועדפים לדיור שהוקמה במטרה "לקצר את ההליך התכנוני ולאפשר קידום יעיל של תוכניות בנייה למגורים", התמונה לא כל-כך ורודה. בשנת 2017 הותמ"ל אישרה 41,802 יחידות דיור, לעומת 37,630 שאישרה שנה קודם לכן. כמות הדירות שאושרו מהוות 96% מהיעד הממשלתי שהציבה הממשלה לותמ"ל - ועיקר הפער הוא באזורי הביקוש.

 
בחלוקה גיאוגרפית למחוזות, ניתן לראות כי באזורי הביקוש הותמ"ל רחוקה מלעמוד ביעדים, בעוד שמחוץ לאזורי הביקוש כמות האישורים עולה על היעד. כך, במחוז ת"א אושרו 3,974 דירות בשנת 2017, לעומת היעד לאישור של 6,000 דירות. במחוז מרכז אושרו 5,373 דירות לעומת יעד של 20,000 דירות (!). במחוז חיפה היעד היה לאישור של 3,500 יחידות דיור ובפועל אושרו 0 (!). מנגד, במחוז הצפון הותמ"ל אישרה כ-17,000 דירות לעומת היעד ל-6,000 דירות. במחוז דרום אושרו כ-16,000 לעומת היעד ל-8,000 ובמחוז ירושלים אושרו כ-600 דירות לעומת יעד ל-0 דירות מאושרות. 

 

 דירות שאושרו בותמ"ל

 

 

 

עוד 54 אלף דירות נמצאות בהליכי אישור בותמ"ל בהתפלגות הבאה:

 

 דירות בתהליכי אישור

דירות בתהליכי אישור (מינהל התכנון)

 

 

בסך הכל הותמ"ל אישרה 19 תוכניות ב-2017 מתוך 33 תוכניות בהן טיפלה, לעומת 14 ב-2016. נכון לסוף השנה מקודמות בוועדה עוד 14 תוכניות בהליך סטטוטורי. 4 תוכניות אושרו באזור ת"א, 7 במחוז צפון, 5 במרכז, 1 בירושלים ו-4 במחוז דרום. הוועדה 

 

משך הזמן הממוצע לאישור תוכנית בותמ"ל ב-2017 היה 9.7 חודשים. לפי שלבים של התוכנית, לקלוט את התוכנית ולבצע בדיקה תכנונית לקח בממוצע מספר ימים, מילוי תנאים להפקדה ארך 4.1 חודשים, לקבל הכרעה בתוכנית לקח 1.6 חודשים ועוד 1.9 חודשים ארך הליך התכנון.