BETA

24.06.2018

08:33

 שר העבודה והרווחה חיים כץ
שר העבודה והרווחה חיים כץ,
צילום אבי חיון

משרד העבודה: איסור גורף של עבודת בני נוער באתרי בנייה

המשרד בראשות השר חיים כץ יביא לאישור הממשלה חוק שאוסר על כל עבודה המתקיימת בזיקה לבנייה, למעט בני נוער המועסקים במסגרת חניכות או הכשרה מקצועית

משרד העבודה והרווחה בראשות השר חיים כץ יאסור באופן גורף עבודה של בני נוער באתרי בנייה בישראל. מדובר באישור גורף אשר אוסר על כל עבודה המתקיימת בזיקה לבנייה, למעט בני נוער המועסקים במסגרת חניכות או הכשרה מקצועית. הוראת השעה שיזם השר כץ תעלה היום (א') לאישור משרד המשפטים ומיד לאחר מכן תגיע לאישורה של ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת. לאחר שיאושר, התיקון לחוק יחול החל מחופשת הקיץ ולאורך כל ימות השנה.

 

לפי נתוני המוסד לביטוח לאומי, מאז תחילת 2016 נהרגו בישראל בישראל 5 בני נוער באתרי בנייה ועוד כ-75 נפצעו. בכל תאונות העבודה בענף הבנייה נהרגו מתחילת השנה 18 פועלים ועוד עוברת אורח אחת שנפגעה ממנוף שנפל סמוך לאתר בנייה, ועוד עשרות נפצעו. כ-35 פועלים נהרגו מתאונות עבודה בענף בשנת 2017 ועוד 50 ב-2016.

 

בתחילה משרד העבודה והרווחה שקל לאסור עבודת בני נוער רק באתרי בנייה למגורים, אך בחר לבסוף לאסור איסור גורף, למעט העסקה הנעשית על פי חוק החניכות או הכשרה מקצועית לנערים. המשרד מציין כי רוב ההכשרה המקצועית והחניכות באתרי הבנייה מתבצעות בקשר לעבודות החשמל.

 

יחד עם קידום מהלך של איסור גורף על העסקת בני נוער באתרי בניה, המשרד יוצא בקמפיין הסברתי מקיף שפונה להורים ולמעסיקים במגזר הערבי  כדי שימנעו את העסקתם של ילדיהם באתרי הבנייה. בני הנוער מהמגזר הערבי מהווים אחוז משמעותי מכלל בני הנוער המועסקים באתרי הבנייה. בנוסף, משרד העבודה והרווחה שם  דגש מיוחד על אכיפת תעסוקת בני נוער בעבודות בנייה שאסורות להם גם היום, כגון איסור עבודה בגובה (אשר מהווה 64% מהתאונות הקטלניות) ואיסור נשיאת משקלים כבדים. האכיפה מתבצעת בשיתוף עם המוסד לבטיחות וגיהות אשר מבצע הדרכות בנושא באתרי הבנייה השונים.  

 

לדברי השר כץ, "סביבת העבודה באתרי הבנייה היא פצצה מתקתקת לבני נוער ועד שהיזמים והקבלנים לא יפנימו את הלך הרוח החדש וישקיעו כנדרש בבטיחות, אני לא שקט עם עבודת הנערים באתרים. חוסר הציות לחוק וניהול הבטיחות הלקוי של קבלנים רבים, הביאו אותי למסקנה כי קיים הכרח לאיסור גורף של כניסת נוער לעבודה באתר בנייה, רק כך נוכל להרחיק את הסיכון מהם ולהבטיח כי ישובו בשלום לספסל הלימודים לאחר חופשת הקיץ. נמשיך לפעול על מנת לצמצם את מספר הנפגעים בענף הבינוי, בתיקוני חקיקה נוספים, בהגברת הפיקוח והאכיפה והרחבת המודעות בקרב עובדים ומעסיקים כאחד לסיכוני הבטיחות באתרי הבנייה".