BETA

20.06.2018

14:25

 איילת שקד
איילת שקד,
צילום איפאק

הגנה על רוכשי הדירות: איילת שקד עושה סדר בתחום קבוצות הרכישה

שרת המשפטים הפיצה תזכיר חוק שבא לחייב את היזמים לשקיפות, למנוע ניגודי אינטרסים ולאפשר נקודות יציאה לרוכשים במקרים שבהם הקבוצות לא מתקדמות

לאחר פרשת ענבל אור שפגעה בעשרות רוכשי דירות בקבוצות רכישה, שרת המשפטים איילת שקד עושה סדר בתחום. כחצי שנה לאחר פרסום המלצותיה להסדרת הנושא, ולאחר שהן עמדו להערות הציבור בתקופה זו, שקד הפיצה היום (ד') תזכיר חוק לקראת חקיקה ממשלתית בנושא.

 

לפי תזכיר החוק, השרה שקד באה להגן על רוכשי הדירות בקבוצות רכישה, לחייב את היזמים לשקיפות, למנוע ניגודי אינטרסים ולאפשר נקודות יציאה לרוכשים במקרים שבהם הקבוצות לא מתקדמות בפרויקט. תזכיר החוק שהוכן בעקבות המלצות הצוות הבינמשרדי בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ארז קמיניץ, מצד אחד "מעודד קבוצות רכישה שככלל מוזילות את עלות הדיור ומצד שני מגנות על הרוכשים הנמצאים בעמדת נחיתות מול היזם", לפי ההודעה של שקד. 

 

בין היתר קובע תזכיר החוק חובת הצגת דוח שמאי מקרקעין (דוח אפס) על הקרקע המוצעת, במטרה למנוע רמיית הרוכשים. בנוסף, מדי חצי שנה היזם יחויב להנפיק לרוכשים דוח מפורט של התקדמות הבנייה. היזם ידגיש לרוכשים כי מחיר הדירה עליו סיכמו אין הוא מחיר סופי וייתכן שיעלה משמעותית בחלוף הזמן. למניעת ניגוד אינטרסים קובע תזכיר החוק כי דמי הניהול שיגבו בידי היזם יהיו קבועים מראש עם ההצטרפות לקבוצה ולא על פי אחוז מסכום הדירה. זאת כדי למנוע את האינטרס המובנה של היזם בעליית מחירי הדירות. בנוסף, יוגבלו דמי ההצטרפות לקבוצה בהתאם לתקנות שתפרסם שרת המשפטים לאחר אישור החוק.

 

כדי לבטח את כספי הרוכשים, יהיה חשבון נאמנות נפרד לכל קבוצה. החשבון ינוהל על ידי נאמן שלא יהיה מקורב בכל צורה שהיא למארגן הקבוצה. צעד זה יבטיח בין היתר מהמארגן שבבעלותו מספר קבוצות רכישה, הפרדה בין החשבונות וימנע סיטואציות בעיתיות בדומה לפרשיית ענבל אור.

 

היזם יחויב לרשום את זכויות הרוכשים, והרוכשים יהיו רשאים להחליפו ברוב של 70%. את הנאמן ניתן יהיה להחליף ברוב רגיל. חשוב לא פחות הוא נקודות יציאה לרוכשים: ככל שתוך 3 שנים לא נרכשה הקרקע או תוך 4 שנים אם לא ניתן היתר בנייה להקמת הדירות.

 

שקד מציינת כי אין בכוונתה לעצור את קבוצות הרכישה, אשר בסופו של דבר מעניקות לחבריה יתרון כספי ואת האפשרות בחלק מהמקרים לבחור את סביבת מגוריהם. אך לצד זאת ברצונה לעצור את הכשלים הצרכניים והמשפטיים ולהגן על הרוכשים מפני קבלת מידע שגוי או חלקי. בנוסף מטרת השרה להביא לסיום הסכמים מקפחים וחד צדדים אשר פועלים לרעת חברי קבוצת הרכישה, ומעניקים יתרון למארגן תוך פגיעה באינטרסים של הרוכשים.

 

לדברי שקד, "נעשה סדר בבלאגן בתחום קבוצות הרכישה. הן מהוות פתרון טוב ליוקר הדיור, ולכן תזכיר החוק מאזן בין הצורך להגן על הרוכשים – הגנה שלא קיימת היום – לבין מניעת הכבדה מיותרת על היזמים. מחובתנו לפעול למען הזוגות הצעירים שעומדים לא אחת חסרי אונים מול יזמים חזקים".