BETA

19.06.2018

09:11

 משכנתא
משכנתא,
פוטוליה

בקרוב? משלמי משכנתאות יוכלו לקבל דחייה של 3 חודשים בתשלומים

הכנסת אישרה בקריאה ראשונה הצעת החוק של ח"כ רועי פולקמן המחייבת את הבנקים להציע מסלול משכנתא עם "גרייס" * הזכאים: מובטלים, נשים בחופשת לידה וחולים בחופשת מחלה

ציבור משלמי המשכנתאות יקבלו דחייה בתשלומים החודשיים ("גרייס") במקרים שבהם הם לא יהיו מסוגלים לעמוד בתשלומים עקב כניסה למעגל האבטלה, במקרים של מחלה ממושכת או יציאה לחופשת לידה. 

 

מליאת הכנסת אישרה אתמול בקריאה ראשונה את הצעת החוק של יו"ר סיעת "כולנו" ח"כ רועי פולקמן לתיקון חוק הבנקאות, שנכתבה בשיתוף עם עמותת "ידיד", ולפיה יחויבו הבנקים למשכנתאות להציע מסלול נפרד המאפשר דחייה במועדי התשלומים למינימום של שלושה חודשים במקרים הנ"ל. 

 

הבנקים יחויבו להציע ללווים שני מסלולים לבחירתם - המסלול הרגיל, ומסלול שני שיכלול אפשרות לדחיית התשלומים. הלווה יוכל לקבל דחייה של עד שלושה חודשים או פחות, הדחייה תינתן עד פעם אחת בשנה, ועד שלוש פעמים במהלך תקופת ההלוואה.

 

מי שיהיה זכאי לקבלת הדחייה בתשלומי המשכנתא, הם אישה שיצאה לחופשת לידה וסיימה לקבל דמי לידה מביטוח לאומי, מובטל שלא מקבל דמי אבטלה או קצבה אחרת מביטוח לאומי, ומי שנקלע למחלה או פגיעה שמונעת ממנו לעבוד. 

 

כיום רק חלק מהבנקים מאפשרים מסלולי "גרייס", אך לא לכל הלווים, לא בכל המקרים ולחלקם בתנאים מקפחים. הצעת החוק מבקשת להציב סטנדרט קבוע ואחיד של מסלול משכנתא כזה שמאפשר את הדחייה במקרים שלעיל, שיהיה חלק בלתי נפרד מזכויות הלווים וחובות הבנקים בקביעת מסלולי המשכנתאות. 

 

בשלב זה הצעת החוק לא מדברת על אילו תנאים יוענקו במסלול של "גרייס", אלא רק מחייבת את הבנקים להציע את המסלול בתקווה שזה יגביר את התחרות בשוק המשכנתאות ולפיכך ייטיב עם הלווים בריביות שיקבלו מהבנקים. ואולם, אם לא תהיה התערבות ממשלתית שתחייב את הבנקים, לא מן הנמנע שמסלול "גרייס" יגרור ריביות גבוהות ולא אטרקיטיביות ללווים.

 

לדברי פולקמן, "משכנתא היא העסקה הכי גדולה ומשמעותית בחייהם של רוב האזרחים. מדובר בהתחייבות לטווח ארוך עם קשיחות בתנאי הפירעון, בעוד החיים הם דינמיים ומלאי תהפוכות בלתי צפויות. ברמה האנושית, לאפשר למובטלים, כאלה בחופשת מחלה או נשים בחופשת לידה  'גרייס' בתשלומי משכנתא, זה הוגן וערכי. החוק ייתן אוויר לנשימה למי שהכי זקוקים לו".

 

רן מלמד, סמנכ"ל עמותת "ידיד" הפועלת לצמצום פערים חברתיים וכלכליים באמצעות סיוע לאזרחים לממש את זכויותיהם החברתיות והכלכליות, אמר: "מדובר בצעד נוסף המבקש להגן על נוטלי המשכנתאות המתחייבים לסכומים גדולים. לא מעטים מהם זקוקים לעזרה במקרים לא צפויים כמו אבטלה ומחלה וכן בתקופה בה מוארכת חופשת הלידה. בעמותת 'ידיד' מברכים על אישור ההצעה".