BETA

03.06.2018

17:55

 נדלן
נדלן
, רויטרס

האוצר: 26.5 אלף דירות נרכשו ברבעון הראשון - עלייה של 11%

2,500 דירות מחיר למשתכן נמכרו ו-24 אלף דירות חדשות במחירי שוק * המשקיעים מכרו יותר ורכשו פחות * הזוגות הצעירים קונים יותר

ברבעון הראשון של 2018 נרכשו 26.5 אלף דירות בישראל (חדשות + יד שנייה). 2,500 מהן אלו דירות מחיר למשתכן ו-24 אלף דירות חדשות נרכשו במחירי שוק, כך עולה מנתוני הכלכלן הראשי לרבעון הראשון. מדובר בירידה של 4% בכמות הדירות שנרכשו ביחס לרבעון המקביל, וכמות העסקאות הנמוכה ביותר שנרשמה ברבעון הראשון של השנה מאז 2012. כמות הדירות החדשות שנרכשו במחירי שוק נמוכה ב-11% לעומת הרבעון המקביל. 


ואולם, ביחס לרבעון הקודם, הרבעון הרביעי של 2017, חלה עלייה של 11% במספר הדירות שנרכשו במחירי שוק, בעיקר בדירות יד שנייה, כשמחצית מגידול זה מקורו במכירות של המשקיעים. 


בפילוח גיאוגרפי ממשיך לבלוט אזור ת"א עם מגמה מתמשכת של ירידה חדה במספר העסקאות. סך הדירות שנרכשו באזור זה ברבעון הראשון השנה עמד על 7,100 דירות, בדומה לרמת השפל שנרשמה ברבעון הקודם ורמה הנמוכה ב-33% בהשוואה לרבעון המקביל. הירידה מקיפה גם את פלח השוק של הדירות החדשות והן זה של דירות יד שנייה.


האזור היחידי שרשם גידול בעסקאות ברבעון הראשון הינו אזור המרכז – בעיקר בדירות חדשות. לטענת האוצר, ייתכן והירידה החדה ברכישת דירות חדשות באזור זה אשתקד הביאה חלק מהקבלנים להוריד מחירים, מה שתרם להתאוששות במכירות ברבעון הראשון של השנה. קריית אונו הובילה את הגידול במכירות באזור המרכז כמו גם פ"ת וחולון.


מבחינת דירות יד שנייה, ברבעון הראשון נמכרו 18.5 אלף דירות כאלה, ירידה של 11% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, ועלייה של 13% לעומת הרבעון הקודם, שנובעת בעיקר בגלל מכירות המשקיעים. 


סך הדירות החדשות שנרכשו ברבעון הראשון, כולל במסגרת מחיר למשתכן, עמד על 7,900 דירות, עלייה של 18% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2017. מתוכם, סך הדירות החדשות שנמכרו במחיר שוק עמד על 5,400, ירידה של 9% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2017. 


דירות מחיר למשתכן היוו שליש ממכירות הקבלנים ברבעון, לעומת עשירית ברבעון הראשון של 2017.


הזוגות הצעירים הסתערו על רחובות 

 

זוגות צעירים רכשו ברבעון הראשון 10,000 דירות במחירי שוק, ירידה של 3% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד והרמה הנמוכה ביותר שנרשמה ברבעון זה של השנה מאז הרבעון הראשון של 2014 שעמד בצל ההמתנה לתכנית מע"מ אפס. בהכללת עסקאות מחיר למשתכן הגיעו רכישות הזוגות הצעירים ל-12.8 אלף, גידול של 13% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הזוגות הצעירים רכשו 2,100 דירות חדשות.


בפילוח גיאוגרפי בולט אזור רחובות, עם גידול של 18% ברכישות הזוגות הצעירים בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, זאת לאחר שיעורי ירידה חדים ברבעונים הקודמים. גידול זה חל בחלקו על רקע מבצע מכירות שעורכת אחת החברות הגדולות לזכאי מחיר למשתכן בעיר. 


גידול ברכישות הזוגות הצעירים נרשם גם באזור המרכז ובאזור ירושלים (גידול של 8%) בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. מנגד, באזור חיפה נרשמה ירידה של 20%. האוצר טוען כי הסיבה לירידה בחיפה היא פתיחה של מכרזי מחיר למשתכן בעיר.


משפרי הדיור רכשו ברבעון הראשון של 2018 כ-9,400 דירות, ירידה של 14% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.


המשקיעים מכרו יותר ורכשו פחות


מכירות המשקיעים ממשיכות לעלות גם ברבעון הראשון, והן הסתכמו ב-7,500 דירות, הרמה הגבוהה ביותר מאז רמת השיא שנקבעה ברבעון הראשון אשתקד, שיא שנקבע בין היתר על רקע כניסתו הצפויה אז של חוק מס דירה שלישית. בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד נמוכות מכירות המשקיעים ברבעון הראשון השנה ב-21%, אולם גבוהות ב-26% מאשר ברבעון האחרון של 2017.


רכישות המשקיעים ברבעון הראשון הסתכמו בפחות מארבעת אלפים דירות, בדומה לרבעון הקודם. בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ירדו רכישות המשקיעים ב-21%. הירידה לעומת אשתקד הקיפה את כל האזורים, למעט ירושלים, בה נרשמה יציבות ברכישות אלו. ירידות חדות במיוחד נרשמו באזור נתניה ובאזור ת"א.


המשך מגמת הירידה ברכישות המשקיעים והגידול במכירות המשקיעים הביאו להאצה משמעותית בקצב הירידה ב"מלאי" הדירות המוחזקות בידי משקיעים, כאשר סך הדירות שנגרעו ממלאי זה ברבעון הראשון הגיע ל-1,900 דירות, גבוה יותר ממספר הדירות שנגרעו מהמלאי בכל המחצית השנייה של 2017.


מאז החל לרדת "מלאי" הדירות בידי משקיעים ברבעון השני של 2016 נגרעו ממנו עשרת אלפים דירות. הירידה ב"מלאי" הדירות בידי משקיעים מקיפה את כל האזורים, למעט ת"א. האזור שרשם את ההאצה הגבוהה ביותר בקצב ירידת "מלאי" הדירות בידי משקיעים הינו אזור נתניה.