BETA

28.05.2018

12:21

 תל אביב
תל אביב,
שאטרסטוק

5,100 דירות חדשות בתל אביב: תוכנית רובע 4 אושרה סופית

הוועדה המחוזית אישרה למתן תוקף את התוכנית שקובעת קריטריונים לפרויקטי התחדשות עירונית בתל אביב

לאחר 12 שנים של דיונים, תקודם בנייתן של כ-5,100 דירות חדשות בתל אביב במסגרת פרויקטי התחדשות עירונית. הוועדה המחוזית תל אביב אישרה היום (ב') למתן תוקף את תוכנית רובע 4 בעיר, הקובעת קריטריונים להריסה ובנייה של מבנים בפרויקטי תמ"א 38/2.

 

אישור הוועדה המחוזית מגיעה מספר ימים לאחר אישור הוועדה המקומית, וזאת כפי שנקבע בהסכם בבית משפט מינואר האחרון בתגובה לעתירה של יזמי תמ"א 38 ואיגוד לשכות המסחר.

 

תוכנית רובע 4, ובשמה המדויק תא/ 3729/ א', חלה על כל המבנים המיועדים למגורים שלא הוגדרו לשימור בתוכניות אחרות. גודלו של הרובע כ-2,825 דונם, ומיקומו בין הרחובות בני דן/הרב קוסובסקי בצפון; רחוב אבן גבירול במערב; רחוב שאול המלך בדרום ונתיבי איילון/דרך נמיר במזרח. האזורים לאורך רחוב אבן גבירול אינן כלולות בתחומי תוכנית זו, ותוכנית עבורן תקודם בנפרד.

 

על פי בדיקה של עיריית ת"א, התוכנית תאפשר הקמה של כ-5,100 יחידות דיור חדשות בתחומי הרובע כאמור, וזאת על פי הנחת מימוש של 50% בלבד ממלוא הפוטנציאל.

 

תוכנית רובע 4 מעודדת התחדשות עירונית וחיזוק מבנים בהתאם לעקרונות שנקבעו בתמ"א 38, תוך התאמתם למאפייני המרקם הקיים, וקובעת זכויות והוראות בנייה לבניינים חדשים או לתוספות בנייה לבניינים קיימים בהתאם לגודלו ומיקומו של המגרש. על מבנים הנמצאים בתחום אזור ההכרזה של אונסק"ו חלות הוראות נוספות.

 

התוכנית מתמרצת פרויקטים של הריסה ובנייה על פני פרויקטי תמ"א 38 במסלול חיזוק ותוספת קומות. פרויקטי הריסה ובנייה יוכלו להגיע עד גובה של 8 קומות.

 

כמו כן, התוכנית מחליפה תוכניות קודמות לתוספות בנייה, שחלו על הרובע, ובכך מפשטות את הליכי המידע והרישוי. לתוכנית השפעה רבה על עיצוב פני העיר בעשורים הבאים, ולפיכך הושם דגש על שמירת צביון הרחובות הקיים ורוח המקום, ושיפורם על ידי שמירה על שטחים מגוננים ונטועים בזכות ייעול השימוש בתת-הקרקע.

 

בזמן שחלף מאז הפקדת התוכנית ועד היום טיפלה הוועדה המחוזית בבקשות רבות להיתרי בנייה, בהן התבקש בינוי החורג מהתכנית המופקדת אך תואם להחלטות המאשרות את התכנית (של הוועדה המחוזית ושל וועדת המשנה לעררים), ובכך אפשרה הוצאת היתרי בנייה ברובע, על פי סעיף 97(ב) לחוק התכנון והבנייה.

 

יו"ר הוועדה המחוזית, דניאלה פוסק: "התוכנית מהווה נדבך נוסף בתוכניות הרבעים ומבטיחה את התחדשות המרקם העירוני של מרכז העיר של תל אביב, בהתאם לתמ"א 38. התוכנית עושה את האיזון באופן השומר על אופי הרובע מחד, ומאידך מציעה היצע איכותי של יחידות דיור עבור עשרות אלפי תושבים אשר ייהנו מרמת שירותים גבוהה ונגישות מיטבית בלב המטרופולין".

 

לפני שבועיים, נזכיר, אושרה תוכנית רובע 3 בעיר, שגבולותיו הם רחוב הירקון במערב, הרחובות בוגרשוב, בן ציון ומרמורק בדרום, אבן גבירול במזרח ונחל הירקון ושפך הירקון בצפון. שטח התוכנית הכולל עומד על 2,431 דונם, ופוטנציאל הדירות החדשות בו הוא כ-8,000.