BETA

24.05.2018

13:55

משה כחלון ורועי פולקמן
משה כחלון ורועי פולקמן,
מתוך הפייסבוק של פולקמן

כחלון למשקיעי הנדל"ן: מיכרו דירתכם - וקבלו הטבת מס

הצעת חוק חדשה של ח"כ רועי פולקמן מציעה למשקיעי הנדל"ן דחייה בתשלום מס רווחי הון בחשבון השקעות מיוחד שייפתח ותופקד אליו התמורה ממכירה דירה להשקעה

שר האוצר משה כחלון ממשיך לגרש משקיעים משוק הנדל"ן הישראלי, והפעם בעזרת גזר ולא מקל. לפי הצעת חוק חדשה שיזם יו"ר סיעת כולנו ח"כ רועי פולקמן, ושזוכה לתמיכת כחלון, משקיע נדל"ן שימכור את דירתו יקבל הטבת מס בחשבון השקעות מיוחד שיפתח, שבו יקבל דחיית תשלום מס על רווחי הון. מנתוני משרד האוצר עולה כי כ-200,000 ישראלים מחזיקים בבעלותם שתי דירות ומעלה, וכחלון רוצה לצמצם משמעותית את המספר הזה.


מס רווחי הון עומד על 25%. לפי ההצעה, בעל החשבון יידרש לשלם את המס רק בעת משיכת כסף מהחשבון ולא בעת ביצוע הפעולה. כך, הכסף בעצם נשאר בחשבון ההשקעות וממשיך "לעבוד" בשביל בעליו.


ח"כ פולקמן מכנה את הצעתו "חשבון השקעה: אפיק אלטרנטיבי למשקיעי נדל"ן". הצעת החוק מעודדת את משקיעי הנדל"ן למכור את דירתם ולהפקיד את התמורה בחשבון ניירות הערך המיוחד שיזכה להטבת המס.

 

סכום ההפקדה השנתי המרבי בחשבון ההשקעה יהיה זהה לסכום השנתי המרבי המותר להפקדה באותו פרק זמן בקופת הגמל להשקעה - 70 אלף שקל בשנה. משקיע שמכר דירה להשקעה עד סכום של 2.5 מיליון שקל, יוכל להפקיד את הסכום חד פעמית לחשבון ההשקעה. האפיק ייפתח לכלל הציבור עם התקרה של 70 אלף שקל בשנה.


הטבת המס תחול רק על הפקדת כספים בחשבון ההשקעות ולא על הפקדה או העברה של ניירות ערך אליו. בנוסף, החוק מבקש לקבוע כי הפעילות שתתבצע בתוך החשבון תהיה פטורה ממס. רק משיכה של כספים או ניירות ערך להשקעה מחשבון ההשקעה ושמקורם ברווחים שהופקו או שנצמחו בחשבון ההשקעה, יראו אותם כרווח הון חייב במס. 

 

כדי לוודא שחיוב המס יהיה על הרווח שנמשך בלבד, החוק יקבע שיראו משיכת כספים או ניירות ערך להשקעה כאילו נמשכו על חשבון רווח תחילה, ולאחר מכן על חשבון מרכיב הקרן. כמו כן, יראו את מועד משיכת ניירות הערך מהחשבון כיום הרכישה החדש של ניירות הערך ואת שוויים במועד המשיכה מהחשבון כמחירם המקורי החדש. אם ייווצר הפסד ממשיכת כספים מהחשבון, ייחשב הפסד זה כהפסד הון ממכירת נייר ערך.


לדברי ח"כ פולקמן, "המחירים יורדים והמשקיעים יוצאים מהשוק. הצעת חוק 'חשבון השקעה' תעודד את המגמה ותייצר אלטרנטיבה כדאית למשקיעי הנדל"ן. נמשיך לקדם את ירידות המחירים בשוק הדיור בכל הכלים העומדים לרשותנו, ובראשם הרחקת המשקיעים ושחרור קרקעות מדינה למחיר למשתכן".