BETA

23.05.2018

16:20

 תל אביב
תל אביב,
רויטרס

מינהל התכנון: נאשר 550 אלף דירות בשלוש השנים הקרובות

לראשונה מינהל התכנון הציג לשר האוצר תוכנית עבודה תלת שנתית עבור 2018-2020 • כ-92 אלף יחידות דיור יאושרו במסגרת תוכנית להתחדשות עירונית

מינהל התכנון הציג היום (ד') לשר האוצר את תוכנית העבודה לשנים 2018-2020, כחלק מיישום התוכנית האסטרטגית לדיור לשנת 2040 שאישרה הממשלה לפני מספר חודשים. לפי התוכנית, יאושרו בשלוש השנים הקרובות תוכניות לבניית כ-550 אלף יחידות דיור. זאת, לעומת היעד לאישור של 328 אלף דירות שהוצב בתוכנית האסטרטגית לדיור.

 

מתוך כלל יחידות הדיור שיאושרו בשלוש השנים הקרובות, כ-92 אלף יחידות דיור יאושרו במסגרת תוכנית להתחדשות עירונית. במחוז תל אביב בפרט, כמחצית מיחידות הדיור שיאושרו יהיו במסגרת התחדשות עירונית.

 

במסגרת התוכנית לשנים הקרובות הושם דגש על נושא התשתיות והתחבורה. מנהלת מנהל התכנון דלית זילבר הגישה לשר האוצר תוכנית המלצות המפרטת את התשתיות התומכות הנדרשות במסגרת הקמת יחידות הדיור החדשות. ההמלצות כוללות: הקמת מתקני טיהור שפכים, הקמת מחלפים וכבישים, הרחבת והסטת כבישים, הקמת תחנות רכבת, הקמת גשרים, תוכניות ניקוז, הולכת מים, ביוב וחשמל, תוואי רכבת קלה ועוד.

 

התוכנית מפרטת את הבנייה הצפויה לפי מחוזות בישראל:

 

במחוז מרכז יאושרו במהלך שלוש השנים הקרובות כ-150,000 יחידות דיור, 180% מעבר ליעד שנקבע בתוכנית האסטרטגית. מתוך כלל יחידות הדיור, כ-25,000 יחידות דיור יאושרו במסגרת תוכניות להתחדשות עירונית. במגזר הערבי יאושרו כ-8,000 יחידות דיור.

 

במחוז תל אביב יאושרו כ-60,000 יחידות דיור, 123% מעבר ליעד שנקבע בתוכנית האסטרטגית. מתוך כלל יחידות הדיור, כ-31,000 יאושרו במסגרת תוכניות להתחדשות עירונית.  

 

במחוז צפון יאושרו כ-86,500 יחידות דיור, 152% מעבר ליעד שנקבע בתוכנית האסטרטגית. מתוך כלל יחידות הדיור, כ-4,500 יאושרו במסגרת תוכניות להתחדשות עירונית. במגזר הערבי יאושרו כ-43,500 יחידות דיור.

 

במחוז חיפה יאושרו כ-98,000 יחידות דיור, 239% מעבר ליעד שנקבע בתוכנית האסטרטגית. במגזר הערבי יאושרו כ-15,000 יחידות דיור.

 

במחוז ירושלים יאושרו כ-33,500 יחידות דיור, 92% מעבר ליעד שנקבע בתוכנית האסטרטגית. מתוך כלל יחידות הדיור, כ-14,500 יאושרו במסגרת תוכניות להתחדשות עירונית.  

 

במחוז דרום - נפת אשקלון יאושרו כ-37,500 יחידות דיור, 140% מעבר ליעד שנקבע בתוכנית האסטרטגית. מתוך כלל יחידות הדיור, כ-10,000 יחידות דיור יאושרו במסגרת תוכניות להתחדשות עירונית.

 

במחוז דרום - נפת באר שבע יאושרו כ-82,000 יחידות דיור, 260% מעבר ליעד שנקבע בתוכנית האסטרטגית. מתוך כלל יחידות הדיור, כ-3,300 יחידות דיור יאושרו במסגרת תוכניות להתחדשות עירונית.

 

לדברי שר האוצר משה כחלון, "חוסר בתכנון היה הגורם המרכזי למשבר הדיור ובזה בדיוק טיפלנו. בתוך עשור הכפלנו פי 5 את כמות היחידות המתוכננות מדי שנה. בשלוש השנים הקרובות נמשיך באותה המגמה ונתכנן כחצי מיליון יחידות דיור בכל רחבי הארץ. הגדלת המלאי התכנוני סייעה לנו להתמודד עם המשבר הנוכחי ותביא למניעה של משבר דיור נוסף".

 

דלית זילבר, מנהלת מינהל התכנון: "לראשונה מציג מינהל התכנון תוכנית עבודה לשלוש השנים בניגוד לתוכניות עבודה חד-שנתיות כפי שהיה נהוג עד היום. התוכנית יוצרת הלימה בין היצע יחידות הדיור ובין הקמת תשתיות-על, בדגש על תשתיות תחבורתיות, ומערכות תומכות נוספות".