BETA

21.05.2018

15:49

 נדלן
נדלן,
shutterstock

הכנסת אישרה: קנס מינהלי של עד 300 אלף שקל על עבירות בנייה

ועדת הפנים: גובה הקנסות ינוע בין 10,000 ל-300,000 שקל • עבירות למטרות מגורים ייקנסו במחצית הקנס של עבירות למטרות מסחריות • צפו בפירוט הקנסות

לאחר סדרת דיונים שהחלה בתחילת החודש, ועדת הפנים של הכנסת בראשות ח"כ יואב קיש אישרה - ולראשונה בתולדות המדינה יוטלו קנסות מנהליים על עבירות בנייה ושימוש חורג. יו"ר הוועדה קיש אמר כי "הקנסות הם כלי חשוב באכיפת חוקי התכנון והבנייה, אך עם זאת צמצמנו מאד את הקנסות בבנייה למגורים". 

 

לפי תקנות העבירות המנהליות, גובה הקנסות ינוע בין 10,000 ל-300,000 שקל. בעבירות מתמשכות תהיה תוספת לקנס של 1,500 שקל ליום. הקנסות יוטלו רק על שימוש לא חוקי מעל 25 מ"ר, בעוד שעל עבירוות הבנייה יוטלו קנסות על כל ההיקפים. קנס שמעל 50,000 שקל ידרוש את אישור תובע הוועדה. לפני הקנס תינתן התרעה להסרת העבירה. במקרה של עבירות חוזרות שלא תוקנו, הפקח יוכל להימנע מהתרעה לפני הקנס.

 

הקנסות יוטלו לפי מספר קטגוריות: עבירות בנייה ועבירות שימוש, עבירה באדמות מוגנות כחוף ים או שמורת טבע, ועבירות באדמות לא מוגנות, וכן לפי גודל המבנה. עבירות למטרות מגורים ייקנסו במחצית הקנס של עבירות למטרות מסחריות. תאגיד יקבל כפל קנס לעומת אזרח. קנס מנהלי על עבירת בנייה הוא חד פעמי. קנס על שימוש לא חוקי יכול להינתן אחת ל-4 חודשים.

 

ועדת הפנים צירפה להחלטה נספח שמפרט את גובה הקנסות על על עבירה וגודל המבנה: קנס של 50 אלף שקל יוטל על עבירות בנייה בהיקף 25-50 מ"ר, 100 אלף שקל יוטל על 50-75 מ"ר, 200 אלף שקל על 75-100 מ"ר, ועל עבירות בנייה של מעל 100 מ"ר יוטל קנס של 300 אלף שקל.