BETA

17.05.2018

14:13

 נדלן
נדלן,
רויטרס

למ"ס: 1,550 דירות חדשות נמכרו במרץ - 24% צניחה לעומת אשתקד

ברבעון הראשון נמכרו כ-4,800 דירות חדשות, ירידה של 4.4% לעומת הרבעון הקודם, וצניחה לעומת הרבעון המקביל • קריסה בקבוצות הרכישה • כמה דירות נותרו למכירה?

ברבעון הראשון של 2018 נמכרו כ-4,800 דירות חדשות בישראל, ירידה של 4.4% לעומת מספר הדירות החדשות שנמכרו בשלושת החודשים הקודמים (אוקטובר-דצמבר 2017). לעומת הרבעון המקביל ב-2017, שבו נמכרו 6,579 דירות חדשות, מדובר בצניחה של כ-27%.

 

בחודש מרץ נמכרו 1,550 דירות, ירידה של 3.2% לעומת החודש הקודם וצניחה של 24% לעומת מרץ 2017. גם הנתון של פברואר עודכן כלפי מטה מ-1622 ל-1,601 דירות שנמכרו.

 

ב-12 החודשים האחרונים (אפריל 2017-מרץ 2018) נרשמה ירידה של 20.2% במספר הדירות החדשות שנמכרו בהשוואה ל-12 החודשים הקודמים (אפריל 2016-מרץ 2017). כ-34% מן הדירות האלה נמכרו במחוז המרכז, כ-18% במחוז תל אביב, כ-16% במחוז חיפה ו-12% במחוז דרום ואילו במחוז צפון וירושלים נמכרו בכל אחד מהמחוזות כ-8%.

 

בחינת נתוני המגמה מראה כי המגמה בחודש מרץ 2018 כמעט ללא שינוי (עלייה של 0.2%), וזאת לאחר ירידה של 1.7% בממוצע לחודש במספר הדירות החדשות שנמכרו בחודשים יולי 2015-פברואר 2018, ברמה ממוצעת של כ-2,240 דירות לחודש.

 

ירידה בביקוש לדירות

 

ברבעון הראשון עמדה הכמות המבוקשת של דירות חדשות (דירות חדשות ודירות שלא למכירה שהחלה בנייתן) על כ-8,530 יחידות, מתוכן כ-56% דירות חדשות שנמכרו לציבור הרחב והיתרה, כ-44%, דירות שלא למכירה שהחלה בנייתן. מדובר בירידה של 11.1% בביקוש לדירות לעומת הרבעון הקודם.

 

בחינת נתוני המגמה של הכמות המבוקשת של דירות, מראה כי המגמה בחודש מרץ 2018 ללא שינוי, וזאת לאחר ירידה שנמשכת מאפריל 2016 עד פברואר 2018 של 1.3% בממוצע לחודש ועמדה על רמה של כ-3,610 דירות בממוצע לחודש.

ב-12 החודשים האחרונים כ-28% מסך כל הכמות המבוקשת של דירות היו במחוז המרכז, 17% בכל אחד ממחוזות הצפון ותל-אביב, כ-16% במחוז הדרום, כ-12% במחוז חיפה וכ-8% בלבד במחוז ירושלים.

 

קריסה בקבוצות הרכישה

 

עוד מפרסמת הלמ"ס, כי מספר הדירות שלא למכירה (דירות שנבנות לשימוש עצמי של בעל זכויות הבנייה בקרקע, לקבוצות רכישה, להשכרה ועוד) שהחלה בנייתן בחודשים ינואר-מרץ 2018 היה נמוך ב-18.5% בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים (אוקטובר-דצמבר 2017). ב-12 החודשים האחרונים נרשמה ירידה של 16%.

 

ב-12 החודשים האחרונים החלה בנייתן של 2,590 דירות בקבוצות רכישה צניחה של 46% לעומת 12 החודשים הקודמים בהם החלה בנייתן של כ-4,810 דירות בקבוצות רכישה. הצניחה ככל הנראה נובעת מכל מכרזי מחיר למשתכן שלא מיועדים לקבוצות רכישה.

 

מבחינת הדירות שנותרו למכירה, בסוף מרץ 2018 מספרן עמד על 23,190 דירות, לעומת  22,855 שנותרו למכירה בסוף פברואר. מספר חודשי ההיצע עמד על 14.2 חודשים, לעומת 13.7 חודשים בחודש הקודם.