BETA

07.05.2018

12:59

מחיר למשתכן
מחיר למשתכן,
שאטרסטוק

מחיר למשתכן באפריל: כ-122 אלף זכאים, 46 אלף זוכים

עד כה היו 552 הגרלות • כמה דירות כבר קיבלו היתר בנייה, וכמה עדיין מחכות? • סיקור חודשי - צפו בכל הנתונים

מחיר למשתכן, תוכנית הדגל של הממשלה בשוק הדיור, ובעצם התוכנית היחידה בשלוש השנים האחרונות בשוק, ממשיכה במלוא המרץ, ולפי נתונים עדכניים שפרסם משרד הבינוי והשיכון, נכון להיום כבר יש כ-121,721 משקי בית בישראל שזכאים להתמודד על דירות מוזלות. מתוכם, 50,745 מסדרה א', 51,857 מסדרה ב', 13,809 מסדרה ג' ו-5,310 משפרי דיור.

 

עד כה היו 47,587 זוכים בדירות מוזלות במחיר למשתכן, 35,770 מהם מסדרה א', 11,104 מסדרה ב', 526 מסדרה ג' ו-189 משפרי דיור. בסך הכל התקיימו כ-552 הגרלות (מחיר למשתכן ועוד כמה אלפים בודדים שנשארו ממחיר מטרה) למעל 55 אלף דירות מוזלות. ל-44,529 דירות התפרסמו תוצאות של ההגרלות. 23 הגרלות ל-1,700 דירות עדיין לא התקיימו.

 

מבחינת חלוקת הזוכים לפי יישובי מגורים, שדרות מובילה עם 172 זוכים, אחריה ת"א עם 145 זוכים, קרית גת ונתיבות עם 135 זוכים, והרצליה עם 120 זוכים.

 

 זוכים לפי ישובי מגורים

 

 

ממעקב אחרי התקדמות הפרויקטים, נמצא כי ל-2,291 דירות הוגשה בקשה להיתר בנייה, 4,822 דירות נמצאות בשלבים מתקדמים לקראת קבלת היתר (אחרי החלטת ועדה), 8,512 דירות כבר קיבלו היתר בנייה ול-21,469 דירות עדיין לא הוגשה בקשה להיתר. 
 

בחודש אפריל 2018 כ-1,837 איש הוציאו תעודת זכאות למחיר למשתכן, ומתחילת מאי הצטרפו עוד 256 איש.

 

 הוצאת זכאות לפי חודשים

הוצאת זכאות לפי חודשים ( משרד הבינוי והשיכון)

 

 

מבחינת חלוקה גיאוגרפית של הזכאים, ירושלים מובילה עם 11,656 זכאים, אחריה תל אביב עם 10,121, ראשון לציון עם 6,392, פתח תקווה עם 4,364, ורמת גן עם 3,902 זכאים. 

 

 זכאות לפי יישובי מגורים

זכאות לפי יישובי מגורים( משרד הבינוי והשיכון)

 

 

מבין כל הזכאים, 93,006 הם נשואים (76.4%), 8,558 מהם (7%) גרושים, 19,684 (16.2%) רווקים, 443 (0.4%) אלמנים, והשאר ידועים בציבור וכאלה שמצבם המשפחתי אינו ידוע.

 

 זכאות לפי מצב משפחתי

זכאות לפי מצב משפחתי( משרד הבינוי והשיכון)

 

 

בחלוקה לפי טווח גילאים, ניתן לראות שרוב הזכאים הם בני 31-40. בטווח גילאים זה יש 58,861 זכאים המהווים 48.3%. עוד 36,685 (30.1%) הם מתחת לגיל 30, כ-20,322 (16.7%) הם בני 41-50, עוד 4,228 (3.5%) הם בני 51-60, ו-1,671 (1.4%) הם מעל גיל 60.

 

 זכאות לפי גילאים

זכאות לפי גילאים(משרד הבינוי והשיכון )

 

 

מכלל הסדרות של הזכאים, 10,238 מהזכאים מירושלים הם בני המקום ו-6,457 מהם אינם בני המקום. בת"א 8,430 מהזכאים הם בני המקום ו-5,050 מהם אינם בני המקום. 

 

 בני מקום

בני מקום(משרד הבינוי והשיכון )

 

 

מבין הזכאים בני המקום מירושלים, 6,017 מהם מסדרה א', 8,891 מהם מסדרה ב', 1,787 מהם מסדרה ג'. בת"א 6,997 מהזכאים בני המקום הם מסדרה א', 5,325 מסדרה ב' ו-1,158 מסדרה ג'.

 

 בני המקום בחלוקה לסדרות

בני המקום בחלוקה לסדרות ( משרד הבינוי והשיכון)