BETA

03.05.2018

16:58

 Daniele Zanni
Daniele Zanni,
dwf

מלונות דיור - הגירסה האיטלקית | טור אישי - dwf

 

לאחרונה התוודענו באיטליה לצורת מגורים חדשה המשלבת מלונאות ומגורים  - "מלונות דיור" (תרגום חופשי – Condohotel). מדובר ביחידות דיור בבית מלון שמיועדות לדיור קבע, שמנוהלות תחת חברת ניהול אחת ושייכות לאותה עירייה/רשות. יחידות אלה שעוצבו במיוחד למגורי קבע, מספקות דיור, שירותים נלווים ובהמשך גם מזון, ויש גם יחידות דיור המצוידות בשירותי מטבח עצמאיים.

 

כדי להשיק "מלון דיור" ניתן להסב חדרים או יחידות בבית מלון קיים (עד 40% מהשטח הכולל של המלון), או לחבר מספר יחידות נפרדות לבית מלון קיים הסמוך עד 200 מטר אליהן. נוסחת דיור זו תאפשר מצד אחד לפתח את מגזר בתי המלון, אשר מכיל יותר מ-31 אלף חברות הרשומות אצל רשם החברות נכון ל-31 בדצמבר 2017, ומצד שני היא תקל על שיקום שוק השכרת הדירות לטווח-קצר. כ-23 אלף חברות הרשומות אצל רשם החברות עוסקות בשוק זה. 

 

מלון הדיור יושק לרוב לאחר שיפוץ מלון קיים. יישומו משלב את עסקי התיירות – הוא כרוך ברכישת המתקנים הדרושים לסיווג הגבוה מזה שניתן לפני כן ככוכב אחד לפחות. התוצאה של השיפוץ כרוכה בשינוי הייעוד של מספר חדרים – הפיכתם לדירות מגורים, ודירוג הבניין של המלון חייב להיות שלושה כוכבים לפחות.

 

שינויים אלה הפכו רשמיים בפסיקת הממשלה מ-22 בינואר 2018 (פורסמה בכתב העת הרשמי, Gazzetta Ufficiale , גליון 54, ב-6 במרץ 2018), המיישמת את החוקים למלונות הדיור, שהוצגו בחוק ״שחרור איטליה״ (חוק 164/2014).

עם זאת, על מנת שהאופרציה הזו תתקיים במלואה, יש להמתין שכל אזורי המדינה יסדירו בתקנות את אופן הקמת וניהול מלונות הדיור. אזורים בעלי חוקים רגילים יצטרכו להתאים את חוקיהם לפסיקה הממשלתית בתוך שנה.

 

המאפיינים

מלונות דיור חייבים למלא את הדרישות הבאות:

  • הימצאותם של שבעה חדרים לפחות, המהווים את יחידות הדיור, בסוף פרויקט שיפוץ הבניינים. מיקומם יהיה במתחם מגורים אחד או יותר הקשורים זה לזה, באותו רובע ובמרחק של פחות מ-200 מטרים ממשרד הקבלה של בית המלון הקיים;
  • האחוז המקסימלי של השטח הכולל של יחידות הדיור למגורים מתוך האזור הכולל שהוקצה לחדרי המלון לא יעלה על 40%;
  • הימצאותו של שוער יחיד עבור כל האנשים המשתמשים במלון הדיור – בין אם כאורחי המלון או כבעלי יחידת דיור, עם האפשרות לספק כניסה נפרדת לשימושם הבלעדי של עובדים וספקים;
  • ניהול אחיד ומשולב של השירותים שמציע מלון הדיור ושל חדריו, של הסוויטות ושל יחידות הדיור למגורים, לתקופה שצוינה בהסכם ההעברה של יחידות הדיור למגורים, ובכל מקרה לא פחות מ-10 שנים החל מהשקת מלון הדיור;
  • ציות לחקיקה הקיימת בנוגע לפרקטיקה של יחידות הדיור למגורים (סעיף 24 של החוק הנשיאותי מספר 380, ה-6 ביוני 2001).

*הטור תורגם מאנגלית

 

דניאל זאני הינו יועץ לחברות מקומיות ובינלאומיות, כמו גם למפתחי נדל״ן, מלווים, רוכשים ומשקיעים פרטיים, בנוגע לתחום רחב של ענייני עסקאות, לרבות מיזוגים ורכישות, עסקאות נדל״ן ועניינים חקיקתיים (רכישה, פיתוח, מימון והשכרת פרויקטי נדל״ן תעשייתיים גדולים, קרנות נדל״ן). לדניאל עניין רב בנדל״ן ובשווקי פיתוח נכסים. הוא פיתח נישה של מומחיות בתחום, ומשרת מספר חברות בנייה תעשייתיות ומפתחי נדל״ן מסחריים.