BETA

30.04.2018

15:12

 נדלן
נדלן,
רויטרס

בנק ישראל: מחירי הדירות עשויים להמשיך ולרדת

הפרוטוקולים של ישיבת הריבית האחרונה: "העלייה במספר היתרי הבנייה עשויה להשתקף בהתחדשות עליית קצב התחלות הבנייה, מה שיתמוך בהמשך ירידת המחירים"

בנק ישראל סבור כי קצב העלייה בהתחלות הבנייה בישראל עשוי להתחדש בקרוב, ומחירי הדירות עשויים להמשיך ולרדת. כך עולה מהפרוטוקולים שפרסם הבנק לישיבת הריבית האחרונה שהתקיימה החודש ובה נותרה הריבית ללא שינוי ברמה של 0.1%​​​​​​

 

הבנק כותב, כי חברי הוועדה המוניטרית ציינו בדיון כי הנתונים משוק הדיור ממשיכים להעיד כי העלייה במחירי הדירות נבלמה על רקע הגידול שחל בהיצע בשנים האחרונות, ובחמשת החודשים האחרונים המחירים ירדו. נזכיר כי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה דיווחה כי המחירים ירדו בכ-2.4% ב-5 החודשים האחרונים אבל ציינה כי עדיין מוקדם להכריז כי מדובר במגמה.

 

עוד ציינו חברי הוועדה של בנק ישראל, כי ההשקעה בבנייה למגורים ירדה בשלושת הרבעונים האחרונים (נתון שאושש גם ע"י הלמ"ס), וכי קצב התחלות הבנייה וסיומיה ירדו בחודשים האחרונים של 2017 ובשנה כולה.

 

ואולם, הגורם שבעטיו בנק ישראל סבור כי קצב התחלות הבנייה יתגבר ושמחירי הדירות ימשיכו לרדת - היא העלייה במספרם של היתרי הבנייה. מדובר במעל 51 אלף היתרי בנייה שניתנו ב-2017, לעומת תחילת בנייה של קצת יותר מ-46 אלף יחידות דיור באותה שנה. היתרי הבנייה עלו מ-11.5 אלף ביוני 2017 ל-14.3 אלף בדצמבר אותה השנה. חברי הוועדה סברו כי "עלייה זו עשויה להשתקף בהתחדשות עליית קצב התחלות הבנייה, מה שיתמוך בהמשך ירידת המחירים".

 

בעקבות נתונים אלה עלתה ביקורת מצד שר האוצר כחלון לפיה לכאורה הקבלנים מעכבים בכוונה את הבנייה למרות שקיבלו היתר, ומחזיקים במלאי דירות גבוה.