BETA

23.04.2018

15:04

 נדלן
נדלן,
רויטרס

למ"ס: צניחה של 18% בכמות הדירות החדשות שנמכרו בפברואר

כ-1,622 דירות חדשות נמכרו בפברואר, לעומת לעומת 1,978 בפברואר אשתקד ו-1,747 דירות חדשות שנמכרו בינואר האחרון • לפחות 22,855 דירות נותרו למכירה בידי הקבלנים

בחודש פברואר נמכרו בישראל 1,622 דירות חדשות, ירידה של 7% לעומת כמות הדירות החדשות שנמכרו בינואר, וצניחה של 18% לעומת 1,978 דירות חדשות שנמכרו בפברואר 2017 – כך עולה מנתונים שפירסמה היום (ב') הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 

בשלושת החודשים האחרונים (דצמבר 2017 עד פברואר 2018) נמכרו 5,180 דירות חדשות, עלייה של 2.9% לעומת שלושת החודשים הקודמים. הלמ"ס מציינת כי לאחר ניכוי עונתיות מדובר בירידה של 7.8%.

 

ב-12 החודשים האחרונים (מרץ 2017 עד פברואר 2018) נרשמה ירידה של 20.4% במספר הדירות החדשות שנמכרו בהשוואה ל-12 החודשים הקודמים. בתקופה זו כ-33% מהדירות החדשות נמכרו במחוז המרכז, כ-17% בכל אחד מהמחוזות חיפה ותל אביב, ובמחוז צפון וירושלים נמכרו כ-8% ו-7% מהדירות בהתאמה.

 

עוד עולה מהנתונים, כי נכון לסוף פברואר 2018 נותרו למכירה 22,855 דירות, לעומת 23,246 דירות שנותרו למכירה בחודש הקודם. יש לציין כי מדובר בדירות בבנייה ביוזמה פרטית בלבד ולא ציבורית, כך שסביר להניח שמלאי הדירות שבידי הקבלנים גדול יותר.

 

מספר החודשים שבהם הדירה עמדה למכירה (מספר חודשי ההיצע) עומד על 13.7 חודשים לפי המכירות בחודשים דצמבר 2017 עד פברואר 2018.

 

ב-12 החודשים האחרונים החלה בנייתן של 2,910 דירות בקבוצות רכישה, לעומת 4,695 דירות שהחלה בנייתן לקבוצות רכישה ב-12 החודשים הקודמים. במחוז המרכז החלה בנייתן של כ-1,220 דירות, ו-980 במחוז תל אביב.

 

מספר הדירות שלא למכירה (דירות שנבנות לשימוש עצמי של בעל זכויות הבנייה בקרקע, לקבוצות רכישה, להשכרה ועוד) שהחלה בנייתן בחודשים דצמבר 2017 עד פברואר 2018 היה נמוך ב-13.1% בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים. בניכוי עונתיות הירידה היתה חדה יותר – של 14.6%. ב-12 החודשים האחרונים נרשמה ירידה של 14.9% במספר הדירות החדשות שלא למכירה שהחלה בנייתן.

 

חשוב להדגיש, כי הלמ"ס מסייגת בכל פרסום וכותבת כי הנתונים מגיעים מדיווחים שמתקבלים בפיגור שאת חלקם קשה להעריך מראש. היא טוענת כי הנתונים לחודשים האחרונים הינם ארעיים בלבד ועל פי ניסיון העבר עשויים להתעדכן, בעיקר בשלושת החודשים האחרונים.

 

הלמ"ס כותבת עוד כי הדוח החודשי מופק משילוב של נתונים שבפיקוח משרד הבינוי והשיכון והמתקבלים מהמשרד, ושל נתונים שנאספים ומעובדים על ידי הלמ"ס עבור יתרת הבנייה במשק. "בהשוואת הנתונים המתפרסמים על ידי הלמ"ס לנתונים אחרים, כגון 'מספר דירות חדשות' שמפרסם משרד האוצר, יש להתחשב בהבדלים בין מקורות המידע, הגדרת האוכלוסיות ושיטות החישוב, הנובעים, בין השאר, ממתן מענה למטרות ולצרכים שונים. השוני בהגדרות יכול לגרום להבדלים לא מבוטלים בנתונים החודשיים של שתי הסדרות, ואף לכיווני שינוי הפוכים לחודש נתון", לדברי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 

לוי יצחק, עורך מחירון הדירות, אמר בתגובה לנתונים כי "הקבלנים מתקשים למכור דירות, מתקשים להשיג מימון, כל שוק הנדל"ן ממשיך במגמת ההאטה - ובכל זאת הם מתקשים גם להתפשר במחירים כלפי מטה. הם מוכנים לשפר את המפרט או לתת מחסן, אבל המחירים נותרים בעינם למרות הקושי למצוא קונים. יש אפשרות שהקבלנים רוצים ללחוץ את השוק ולהגיע למצב של מחסור בדירות שידחוף את המחירים כלפי מעלה", לדבריו.

 

הוא מוסיף, כי "ההאטה במכירות הדירות נגרמת בעיקר מהוצאתם מהשוק של הזוגות הצעירים להמתנה למחיר למשתכן, ומשקיעים שמספרם הולך ופוחת בגלל המיסוי הגבוה עכשיו וחשש ממיסוי עתידי. משפרי הדיור הם אלה ש'דירותיהם מוצעות למכירה' ואין קונה. את מיעוט קבוצות הרכישה ניתן להסביר במוניטין הירוד והחשש להניח את הכסף על קרן הצבי.

 

האם אנחנו בדרך לשינוי מגמה ולירידת מחירים? לוי יצחק מעריך כי בפריפריה המחירים אכן יירדו בגלל הבנייה המואצת של דירות מחיר למשתכן, והסכמי גג לבניית אלפי דירות, אבל "אנחנו מתקשים לראות מספר מספק של רוכשים לאותן דירות", הוא אומר. לעומת זאת, באזורי הביקוש במרכז הארץ יצחק לא צופה ירידת מחירים בשל חוסר בקרקעות הזמינות לבנייה, וחוסר היצע של דירות לעומת הביקוש.