BETA

09.04.2018

09:37

מחיר למשתכן
מחיר למשתכן,
שאטרסטוק

מחיר למשתכן בחודש מרץ: הזוכים, הזכאים וההגרלות

מעל 120 אלף משקי בית בישראל זכאים לדירה מוזלת • כ-48 אלף כבר זכו • איפה גרים רוב הזכאים, ובאיזה עיר מספר הזוכים הגבוה ביותר? • צפו בכל הנתונים

תוכנית מחיר למשתכן היא תוכנית הדגל של שר האוצר משה כחלון מאז שנכנס לתפקיד לפני קצת יותר משלוש שנים. כחלון טוען כי זו התוכנית שתקנה קורת גג לכל אזרח בישראל, וכי היא זו שתוביל גם לירידת מחירי הדירות. מנגד, יזמי נדל"ן וקבלנים סבורים אחרת וטוענים כי התוכנית "תוקעת" את השוק, לא מגדילה את היצע הדירות ואף תוביל בסוף לעליית מחירים. 

 

שר האוצר לא מתרשם מטענות היזמים ואומר כי הם "מדברים מפוזיציה", וחוזר שוב ושוב על הטענה כי זוהי התוכנית שתרוץ בשנים הקרובות בשוק הדיור - כל עוד הוא שר אוצר. ובשביל לחזק את טיעוניו ואולי גם כדי לעשות סדר בבלגן, האוצר ומשרד הבינוי והשיכון בראשות יואב גלנט, מפרסמים מעת לעת תמונת מצב של ההגרלות ושל הזוכים בתוכנית - כדי להראות לכל המתנגדים שהציבור כן מביע תמיכה בתוכנית ולדבריהם ניתן לראות זאת בנתוני הזכאות והזכיות בהגרלות.

 

לפי נתונים שפורסמו אתמול (א'), מעל 120 אלף משקי בית בישראל זכאים לדירה מוזלת לפי תוכנית מחיר למשתכן. מתוך הזכאים, 51.5 אלף מסדרה א', 52 אלף מסדרה ב', 12 אלף מסדרה ג' וכ-5,000 משפרי דיור.

 

כ-48 אלף משקי בית כבר זכו בדירה מוזלת בהגרלות - 44.5 אלף דירות מחיר למשתכן ועוד כ-3,000 דירות מהשארית של מכרזי מחיר מטרה. מתוך הזוכים, 36 אלף היו מסדרה א', כ-11 אלף מסדרה ב', 375 מסדרה ג' ו-202 משפרי דיור.

 

עד כה התקיימו 506 הגרלות מחיר למשתכן לכ-53 אלף דירות מוזלות. לכ-28 אלף דירות (300 הגרלות) טרם הוגשה בקשה להיתר בנייה; ל-12.3 אלף דירות (151 הגרלות) ניתן היתר בנייה מלא; ל-3,250 דירות (31 הגרלות) הוגשה בקשה להיתר ועוד 7,800 דירות (63 הגרלות) ממתינות להחלטת ועדה; עוד 50 הגרלות (2,200 דירות) ממתינות לתוצאות.

 

עוד עולה מהנתונים שמפרסמים המשרדים: בחלוקה גיאוגרפית רוב הזכאים הם תושבי ירושלים ותל אביב - 11,500 וכ-10,000 בהתאמה. לאחר מכן נמצאות ראשון לציון (6,300), פתח תקווה (4,300), ורמת גן (3.900).

 

בחלוקת הזוכים לפי ישובי מגורים, עולה כי תושבי שדרות זכו הכי הרבה פעמים בהגרלות מחיר למשתכן - 171 זוכים. אחרי כן ממוקמת נתיבות עם 136 זוכים, קריית גת עם 134 זוכים, תל אביב עם 128 זוכים ורמלה עם 124 זוכים.

 

מבין הזכאים לדירות מוזלות, 93 אלף הם נשואים (76.4%), כ-19.5 אלף (16.2%) רווקים, כ-8,500 גרושים (7%), ו-436 זכאים הם אלמנים (פחות מ-1%).

 

בחלוקה לגילאים, 58.5 אלף זכאים (48.5%) הם בטווח הגיל של 31-40, כ-36 אלף מהם (30%) הם מתחם לגיל 30, כ-20 אלף (16.7%) בני 41-50, כ-4,200 (3.5%) הם בני 51-60 ו-1,600 (1.4%) הם מעל גיל 60.

 

מכלל הסדרות, 10,000 מבין הזכאים בירושלים הם בני המקום תושבי העיר, 6,400 מהם אינם תושבי העיר. בת"א 8,400 הם בני המקום תושבי העיר ו-5,000 מהם אינם תושבים.

 

מי זכאי?

 

נסביר, כי תכנית מחיר למשתכן מחולקת כיום לשלוש סדרות: בסדרה א' נכללים זכאים שביקשו אישורי זכאות עד 30 באוגוסט 2016, בסדרה ב' נכללים זכאים שהצטרפו לתכנית החל ב-1.9.2016  או שהצטרפו קודם לכן, אך לא נרשמו לשום הגרלה בשנת 2016 ולכן הועברו לסדרה ב'. בסדרה ג' נכללים זכאים אשר הוציאו אישור זכאות החל ב-25.9.2017.

 

המדינה מאפשרת לזוכים בהגרלות לוותר עד פעמיים על זכייה בדירה מוזלת ולהמשיך להשתתף בהגרלות. אם זכו בפעם השלישית וביטלו את זכייתם - יועברו לסדרה הבאה בתור.

 

הזכאים להתמודד בהגרלות על דירות מוזלות במחיר למשתכן הם באופן כללי חסרי דירה. המדינה מגדירה אותם ככאלה שלא היו בבעלותם דירה או חלק בדירה (יותר משליש דירה) ב-6 השנים האחרונות, כאלה שלא שכרו דירה שחל עליה חוק הגנת הדייר (דמי מפתח) ב-6 השנים האחרונות, כאלה שאינם בני רשות ליחידת דיור בנחלה במשק חקלאי ביישוב קהילתי, כאלה שאין להם זכויות בדירה בשלבי בנייה, כאלה שאין להם מעל שליש זכויות בקרקע המיועדת למגורים (ולא לחקלאות) וניתן להוציא היתר בנייה למגורים מכוח התכנית שחלה על הקרקע.

 

באחרונה השר כחלון פתח את התוכנית גם למשפרי דיור - כאלה שבבעלותם יותר משליש בדירת מגורים, או שהיה בבעלותם יותר משליש בדירת מגורים ב-6 השנים שקדמו לרכישת דירת מחיר למשתכן, כאלה שבבעלותם כיום יותר משליש בקרקע המיועדת למגורים. משפר דיור יידרש למכור את הנכס שבבעלותו לא יאוחר מ-12 חודשים לאחר אכלוס הדירה שרכש במסגרת תכנית מחיר למשתכן. 

 

מחיר למשתכן מיועדת לזוגות נשואים או ידועים בציבור, לזוגות שנרשמו לנישואין, ליחידים (רווקים, גרושים אלמנים) מעל גיל 35, ולהורים עצמאים (חד-הוריים) עם ילד אחד מתחת לגיל 21 המתגורר עם ההורה ונמצא בחזקתו. התכנית מיועדת גם לנכים יחידים בני 21 ומעלה.