BETA

26.03.2018

09:37

 רמת גן
רמת גן,
shutterstock

הסכם מסגרת להתחדשות עירונית ברמת גן: היתרים ל-2,000 דירות

המדינה בחרה בר"ג כפיילוט להסכם מסגרת ראשון בהתחדשות עירונית • צפויה לקבל עשרות מיליוני שקלים אם תעמוד ביעד • במידה והפיילוט יצליח הוא צפוי להתרחב לעוד ערים

 

הסכם מסגרת ראשון להתחדשות עירונית בין המדינה לרשות מקומית. העיר רמת גן נבחרה כפיילוט ע"י המדינה להסכם  המסגרת, לפיו היא צריכה להנפיק היתרי בנייה ל-2,000 יחידות דיור בפרויקטים להתחדשות עירונית ברחבי העיר בשנתיים הקרובות, כדי לקבל תקציב סיוע של עשרות מיליוני שקלים מהמדינה. במידה והפיילוט יצליח, הוא צפוי להתרחב לערים נוספות בארץ.

 

רמת גן תפרסם בתוך כחצי שנה ממועד החתימה מסמך מדיניות עירונית לתושבים ויזמים, המפרט את האזורים בעיר המיועדים להתחדשות עירונית, את מתווה ההתחדשות העירונית ואת היקף תוספת הזכויות הצפוי באזורים אלה.

 

לפי ההודעה של הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית מהיום, מטרת ההסכם היא לסייע לעיר רמת גן להתמודד עם העלויות הכרוכות בהקמת מוסדות ציבור ותשתיות מתאימות, הנדרשים בעקבות גידול האוכלוסייה המהיר הנובע מפרויקטים של התחדשות עירונית.

 

הרשות מוסרת כי היא ביצעה בחינה יסודית של ערים בישראל ומצאה שרמת גן היא אחת הערים בעלות פוטנציאל ההתחדשות העירונית הגבוה ביותר בישראל, וכי בשנים האחרונות קידמה באופן ניכר תהליכי התחדשות עירונית. רמת גן אף הקימה מנהלת עירונית בנובמבר אשתקד, בתקצובה ובעידודה של הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, במטרה להוות כתובת לפניות תושבים ויזמים.

 

יש לציין שרמת גן ממילא היא אחת משיאניות פרויקטי התחדשות עירונית בישראל - תמ"א 38 עיבוי-בינוי וגם במסלול של הריסה ובנייה - ורק בנובמבר האחרון אושרה תוכנית ממשלתית שעשתה סדר בכל הנוגע לוודאות התכנונית בעיר ולכמות הדירות שניתן לבנות מבלי להעמיס על התשתיות ברמת גן.

 

לפני התוכנית ההיא נבנו בעיר המון דירות במסגרת פרויקטי תמ"א אך מבלי לדאוג לכבישים חדשים, לדרכי תנועה, למוסדות חינוך ולשאר תשתיות הכרחיות. התוכנית קבעה רף מקסימלי לתוספת דירות בפרויקטים כאלה, נמוך יותר משהיה נהוג עד אז בתמ"א. לפני כן העירייה עצרה את כל פרויקטי התחדשות עירונית בעיר עד להסדרת הנושא באופן שהבנייה החדשה לא תיצור עומס יתר על התשתיות הקיימות.