BETA

21.03.2018

15:34

 יו"ר סיעת 'כולנו' וח"כ רועי פולקמן
יו"ר סיעת 'כולנו' וח"כ רועי פולקמן
, יחצ

ראשי הערים לכחלון: קבע קריטריונים נוספים לדיור מוזל להשכרה

פורום ה-15 פנה במכתב לשר האוצר: "ללא קריטריונים נוספים לזכאות אין כל ערך לחוק דיור בהישג יד, ולא רק שהוא לא יישא בשורה, אלא אף יגרום נזק"

לאחר אישור חוק דיור בר השגה בחודש שעבר בכנסת, ראשי הערים בישראל פונים לשר האוצר משה כחלון ומבקשים ממנו שיקבע בתיאום איתם קריטריונים נוספים לזכאות לדיור בר השגה להשכרה.

 

במכתב ששלחו לשר האוצר יו"ר מרכז השלטון המקומי חיים ביבס ורון חולדאי ראש עיריית ת"א-יפו ויו"ר פורום ה-15, הם מבקשים מכחלון לקבוע כי מבחן הכנסה או מבחן הון יהוו את הקריטריונים המרכזיים בזכאות לדיור להשכרה ארוכת טווח במחיר מופחת.

 

לדבריהם, "ללא קריטריונים נוספים לזכאות אין כל ערך לחוק זה, והלכה למעשה המשאב הציבורי יקר הערך והמוגבל של דיור בהישג יד יעמוד לרשותם של אזרחים בעלי אמצעים בלבד. במצב דברים זה החוק לא רק שלא יישא בשורה, אלא אף יגרום נזק לעצם הרעיון של דיור בהישג יד וליישומו".

 

ראשי העיריות קוראים לשר האוצר לקדם תקנות בעניין זה ולהביאן לאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת בהקדם.

 

הצעת חוק דיור בהישג יד אושרה בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת ב-5 בפברואר. את הצעת החוק יזם ח"כ רועי פולקמן (כולנו), והיא באה בראש ובראשונה להגדיל את היצע הדירות להשכרה בערים השונות בישראל.

 

ח"כ פולקמן מסר בתגובה ל-LEGIT, כי "אני מציע שחולדאי לא יחפש תירוצים איך להמשיך לא לבנות דיור מוזל בתל אביב. הסרנו את כל החסמים ועכשיו צריך לבנות אלפי דירות ברות השגה בתל אביב ובערים יקרות נוספות. הדיון בזכאות ראוי אך קודם צריך שיהיו דירות. האחריות היא על כתפי ראשי הערים לדאוג לצעירים ומחוסרי הדיור".

 

החוק בעצם מתיר לרשויות המקומיות את הסמכות לאשר לחברות נדל"ן תוספות בנייה בשיעור של עד 25% בפרויקטי המגורים שהן בונות בעיר, בתנאי שהתוספת הזו תהיה לדירות להשכרה בלבד. החוק גם מאפשר לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה באותו אזור לאשר לחברות כאלה תוספות בנייה גדולות יותר.

 

לפי החוק, כ-25% מהדירות להשכרה שאושרו, יושכרו לפי הגרלה לזכאים על פי קריטריונים שנקבעו בחוק לתקופה של חמש שנים במחיר הנמוך ב-20% ממחיר השוק באותו איזור, ובנוסף רשות מקומית שתרצה בכך תוכל להחליט על שיעור הפחתה שונה של דמי השכירות ממחיר השוק, בהתאם לתנאי שוק השכירות המתנהל בתחומה. רשויות במרכז יוכלו להגדיל ההנחה עד 40% ובפריפריה יוכלו להגדיל עד 30%.

 

החוק לא הגדיר קריטריונים מהותיים לזכאות לדירות המוזלות להשכרה, ולכן המכתב של מרכז השלטון המקומי מהיום. מי שזכאי לדירות אלו הם זכאי מחיר למשתכן – מי שאין בבעלותו דירה למגורים ולא היתה לו בשנים האחרונות - ותנאי זכאות אלו גררו ביקורת רבה על כך שבעצם הם לא מבדילים בין מי שבאמת זקוק לדירות מוזלות להשכרה לבין אלה שידם יותר משגת ויכולים גם כן ליהנות מההנחה הממשלתית.