BETA

12.03.2018

08:22

שר האוצר, משה כחלון
שר האוצר, משה כחלון,
ללא קרדיט

ה-OECD מזהיר מתיקון חמור בשוק הדיור ויוצא נגד מחיר למשתכן

מחירי הדירות בישראל ממשיכים להיות מהגבוהים ביותר בעולם. קצב הבנייה חלש ולא מספק כדי לענות על הביקושים. התגברו הסיכונים למערכת הבנקאית בגלל החשיפה לשוק הדיור

ארגון המדינות המפותחות, ה-OECD, פירסם היום (א') את הדוח הדו-שנתי על הכלכלה הישראלית, ולצד שבחים על חוזקה, הוא ציין לשלילה את שוק הדיור, הזהיר מתיקון חמור בשוק, וקרא לקובעי המדיניות בישראל לעקוב בזהירות אחר ההתפתחויות במחירי הדירות.

 

ב-OECD מציינים כי מחירי הדירות בישראל ממשיכים לעלות ולהיות מהגבוהים ביותר בכל המדינות המפותחות. לכל ישראלי שמבקש לקנות דירה זה ברור מאליו, אך כשארגון כמו OECD אומר זאת מבחוץ, זה מקבל משנה תוקף: לדברי כלכלני הארגון, היצע הדירות בישראל דל מדי ולא מצליח לענות על הביקוש. זאת, בין השאר בגלל שיעורי הריבית הנמוכים שהונהגו בישראל בשנים האחרונות ושדוחפים משקיעים לשוק הנדל"ן, מעלים את הביקוש - ובהתאם גם את מחירי הדירות. לדברי הכלכלנים, קצב הבנייה חלש ולא מספק כדי לענות על הביקוש הגבוה.

 

כן כותבים הכלכלנים, כי התגברו הסיכונים למערכת הבנקאית בישראל בגלל החשיפה הגדולה לשוק הדיור, שבו המחירים יותר מהוכפלו מאז 2007. בהקשר זה נציין כי בשנתיים האחרונות הבנקים מצמצמים חשיפה לשוק הדיור ומקטינים את תיקי ההלוואות לדיור, בהתאם להנחיות הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל.

 

גם כלכלני ה-OECD מציינים, כי הצעדים הממשלתיים לצמצום הסיכונים למערכת הבנקאית התגברו מאז 2009 ומדיניות המאקרו כן הצליחה להקטין את תלות הבנקים בשוק הדיור, אבל החשיפה שלהם לשוק זה עדיין מסוכנת לדברי הכלכלנים ומסכנת את יציבותם במקרה של מיתון חריף או צניחה פתאומית במחירי הדירות.

 

יחד עם זאת, מסייגים ב-OECD, במקרים כאלה, למרות הפסדים כבדים של הבנקים, יציבות המערכת הבנקאית כולה לא נתונה בסכנה (לפי מבחני לחץ שבוצעו בהם ב-2015-2016). בנוסף, יחס החוב של משקי הבית לתוצר צפוי לדעת הכלכלנים להישאר נמוך, היות והעשירונים התחתונים מהווים רק חלק קטן (3.5%) מבין מקבלי המשכנתאות, ולכן הסכנה לבנקים מקריסה עקב אי-החזר, נמוכה יחסית.

 

הכלכלנים כותבים, כי הגבלות בנק ישראל על חלוקת המשכנתאות העלו את ריביות המשכנתא מאז 2015, ויחד עם ההגבלות של שר האוצר כחלון על משקיעי הנדל"ן, זה הביא לצמצום משמעותי בביקושים למשכנתאות, להקלה בלחצים על הבנקים בתחום זה, וליציבות המערכת הבנקאית כולה.

 

"מחיר למשתכן מעוותת את השוק"

 

דוח ה-OECD מתייחס גם לתוכנית הדגל של הממשלה בשוק הדיור – מחיר למשתכן – ומציינים כי נכון לסוף 2017 יש בישראל 40 אלף זכאים לדירות מוזלות בתוכנית שמוביל שר האוצר משה כחלון, והמספר אמור להגיע ל-100 אלף עד סוף 2018.

 

לדעת כלכלני OECD, תוכנית מחיר למשתכן לא מסייעת להיצע הדירות, ואף מעוותת את שוק הדיור, מפני שזוכים רבים בהגרלות מחיר למשתכן נאלצים לקנות את הדירה האמורה רק בגלל שהיא עם הנחה מסוימת, ולרוב לא מתכוונים לגור בה אלא רק להשכיר אותה כי במקרים רבים היא נמצאת בכלל באזור גיאוגרפי שלא תואם לצרכים שלהם.

 

ב-OECD אומרים לפיכך, כי מחיר למשתכן לא משפיעה על הדירות למכירה בישראל, אלא דווקא על שוק השכירות. ברם, הכלכלנים סבורים כי הסיוע הממשלתי הטוב ביותר לזוגות הצעירים יהיה דווקא בהקלה על השכירות ולא על הדירות בבעלות.

 

אי לכך, בארגון המדינות המפותחות קוראים לממשלה לנקוט צעדים בשוק הדירות להשכרה, כמו למשל להקטין את הערבות הנדרשת מהשוכרים, כמו למשל לחייב את המשכירים לחוזים ארוכי טווח יותר משנה שבהם שכר הדירה יפוקח ולא יועלה אלא רק בחידוש החוזה, ועוד.

 

המלצות כאלה להגדלת הסיוע לשוק השכירות היו כבר בדוחות קודמים של ה-OECD, אבל בממשלה העדיפו כידוע להתמקד בשנים האחרונות במחיר למשתכן בלבד.