BETA

08.03.2018

11:13

 השר כחלון
השר כחלון,
דוברות כולנו

כחלון: נשווק השנה קרקעות לבניית 70 אלף דירות ברחבי ישראל

קבינט הדיור אישר את היעדים ל-2018: תכנון של 120 אלף יח"ד, ואישור של 45 אלף עסקאות • עסקאות ל-29 אלף יחידות דיור באזורי הביקוש יאושרו כבר השנה

 

הממשלה קובעת לעצמה יעד שאפתני לתכנון, שיווק ואישור עסקאות בתחום הדיור לשנת 2018. קבינט הדיור בראשות שר האוצר ויו"ר קבינט הדיור משה כחלון, אישר השבוע את יעדי הדיור לשנה הנוכחית כחלק ממדיניות הממשלה לקידום תוכניות בנייה למגורים. 

 

במסגרת היעדים, הממשלה תנסה לעמוד בתכנון של 120 אלף יחידות דיור, בשיווק של 70 אלף דירות, ובאישור 45 אלף עסקאות ברשות מקרקעי ישראל. עוד יעד של קבינט הדיור הוא שיווק קרקעות לבנייה של 4,000 יחידות דיור שיהיו מיועדות להשכרה.

 

מתוך 120 אלף יחידות הדיור שאמורות להיות בתכנון בשנה הנוכחית, 50 אלף יהיו לפי התוכנית באזורי ביקוש ו-70 אלף בשאר חלקי הארץ. קרקעות ל-35 אלף מהיחידות שיתוכננו השנה באזורי הביקוש ישווקו כבר השנה, ו-29 אלף מהן יאושרו ברמ"י ב-2018. בשאר חלקי הארץ הממשלה שמה לעצמה יעד לשווק את הקרקעות לכל 70 אלף הדירות השנה ולאשר 45 אלף מהן.

 

כדי לעמוד ביעד של שיווק קרקעות ל-70 אלף יח"ד שהממשלה מתיימרת לבצע השנה, היא צריכה קודם כל לפרסם חוברות מכרזים לפרויקטים, מה שכידוע מתעכב לא מעט במוסדות המינהל מטעמי בירוקרטיה. בהנחה שהיא תעמוד בפרסום, קבלנים ויזמים צריכים להסכים לרכוש בפועל את הקרקעות, ואז המדינה צריכה לאשר 45 אלף עסקאות מוצלחות. אכן יעדים שאפתניים.

 

יעדי הדיור ל-2018 כוללים גם תוכנית לשיווק קרקעות ל-3,700 יחידות דיור ביישובי המיעוטים השנה לכל הפחות. בנוסף, הממשלה תשווק קרקעות לבנייה של 3,600 דירות להשכרה ארוכת טווח באזור מרכז הארץ, ועוד 400 יח"ד בנגב ובגליל. 900 ו-100 דירות בהתאמה יהיו מוזלות.

 

לפי הודעת קבינט הדיור, מנהל התכנון אמור לגבש רשימת תכניות מפורטות למגורים ולהביאן לאישור הקבינט בשנת 2018, ובמקביל מנהל התכנון ומטה הדיור ידווחו לממשה בסוף השנה על התקדמותן.

 

מרשות מקרקעי ישראל נמסר ל-LEGIT, כי "רמ"י עמדה בהצלחה ביעדי השיווק והעסקאות בפועל בשנה החולפת ומתכננת לעמוד בהם גם בשנה הקרובה. רשות מקרקעי ישראל מתגייסת בשנים האחרונות להגדלת היצע יחידות הדיור במשק ובהתאם קיימת עלייה ביעדים ובביצוע בפועל".