BETA

היום שהיה 10.10.17: תרחיש המלחמה של ליברמן

שר הביטחון אביגדור ליברמן נאם בסוכת הביטחון בבסיס הקריה בתל אביב והזהיר שוב מהמלחמה הבאה, הפעם עם דגש על לבנון - התכנית המלאה