BETA

06.09.2017

17:15

נושאים חמים

בג"ץ החליט: אסור לחוקק תקציב דו שנתי בהוראת שעה

משמעות ההחלטה היא כי לא ניתן יהיה בעתיד לכונן תקציב תוך הסתמכות על ההוראה שנחקקת שוב ושוב משנת 2009. התקציב הדו השנתי הנוכחי יישאר בעינו. השופטת חיות העבירה ביקורת על הממשלה: "חשש ממשי כי בפנינו שימוש לרעה בחוק יסוד"

בג"ץ החליט היום (רביעי) כי אסור לחוקק תקציב דו שנתי בהוראת שעה. משמעות ההחלטה היא כי לא ניתן יהיה בעתיד לכונן תקציב תוך הסתמכות על ההוראה שנחקקת שוב ושוב משנת 2009.

 

חשוב לציין כי התקציב הדו השנתי הנוכחי יישאר בעינו, זאת למרות החלטת בג"ץ. בתוך כך, העבירה השופטת חיות ביקורת על הממשלה.

 

"העובדה שהוראת השעה נחקקה בחקיקה חוזרת באופן המאפשר משנת 2009 מתכונת של תקציב דו שנתי, זאת למרות ההוראה בחוק שקובעת שהתקציב יהיה אחת לשנה, מעוררת כשלעצמה חשש ממשי כי בפנינו שימוש לרעה בחוק יסוד ובמתכונת של הוראת שעה", אמרה חיות.

 

עוד הוסיפה חיות ש"השימוש במתכונת זו על מנת להמשיך ולשמר באמצעותה את המודל של התקציב הדו שנתי מיצה את עצמו".

 

 

 

"המודל מיצה את עצמו". השופטת חיות (ארכיון)(הרשות השופטת)