BETA

היום שהיה 13.06.17: בשורה מאכזבת לנכים

עשרות נכים מחו על המלצות ועדת שמחון המסתמנות לגבי קצבת הנכות. הועדה תמליץ כי רק מי שמוגדר "עני וערירי", ונכה ביותר מ-75% יזכה לההעלאה - התכנית המלאה