חברות: תגידו שלום לבייבי החדש של שני

שני נדלקת על קצין משטרה עם ישבן בולט. האם היא סוף סוף מצאה את גבר החלומות שאין לו תחליף או שהיא שוב תתאכזב?

חברות, יום שני אחרי החדשות.