BETA

הרדאר 07.02.18: השבאבניקים בבני ברק

כוכבי הסדרה המצליחה הגיעו לבני ברק לבדוק כמה העולמות חופפים, האם מישהו יזהה אותם ברחוב? - התכנית המלאה