BETA

12.07.2018

19:52

נושאים חמים

רפי רשף 12.07.18: חקירת הרצח מסתעפת

אחרי שבנותיה של אופירה, זיכרונה לברכה, הגיעו אתמול לתמוך בחשוד ברצח, היום מגיעה המשפחה כדי לתמוך בקרובה נוספת הנמצאת במעצר - התכנית המלאה