BETA

רפי רשף 21.11.17: העירייה קיבלה דוח

מבקר המדינה פרסם דו"ח חמור המוקדש לביקורת על הרשויות המקומיות. בדו"ח נטען שיש תרבות רווחת של מינוי קרובי משפחה, בניה ללא היתר, חריגה מתקציבים ומימון עמותות - התכנית המלאה