BETA

רפי רשף 19.11.17: חקירתו השישית

החקירה השישית של ראש הממשלה החלה - נתניהו צפוי להיות מעומת עם פרטי חקירת מילצ'ן ועדויות הנהג והעוזרת - התכנית המלאה