BETA

רפי רשף 13.11.17: ורעדה האדמה

ברעש האדמה שהרעיד את המזרח התיכון, נספרו כבר למעלה משלוש מאות הרוגים ויותר מאלפיים וחמש מאות פצועים, מוקד הרעש בגבול איראן-עיראק - התכנית המלאה